Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Prevalence kuřáctví u studentů LF
Id projektuSGS18/LF/2014
Hlavní řešiteldoc. MUDr. Jana Janoutová, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceKuřáctví jako masově rozšířený návyk patří mezi nejzávažnější zdravotní rizika chronických nemocí hromadného výskytu, a to především nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. V České republice je asi 2 250 000 kuřáků, 250 tisíc mladších 18 ti let , ? adolescentů kouří denně. Celosvětově se odhaduje počet kuřáků na 1,3 miliard a počet úmrtí v důsledku kouření za jeden rok na 5 000 000 lidí a toto číslo se stále zvyšuje. Prevence by měla začít v co nejmladším věku, není výjimkou počátek kuřáctví ve věku 10 ti let a méně. LF OU v Ostravě se zapojila s ostatními lékařskými fakultami v České republice do aktivit, zaměřených na problematiku kuřáctví, fakulty v čele s předními českými odborníky na problematiku kouření vyvíjejí snahu o prevenci tohoto návyku mezi mladou generací. Probíhá mapování výskytu kuřáctví mezi studenty lékařských fakult. Jsme připraveni, stejně jako na ostatních LF v ČR, provést analýzu výskytu kuřáctví u studentů oboru všeobecného lékařství. Máme k dispozici standardizovaný dotazník. Postupně bude v dalších letech prováděno mapování v dalších ročnících. Plánujeme přípravu edukačních přednášek, rozšíření výuky o rizicích a prevenci do již stávajících studijní ch plánů. Výsledky získané na naší fakultě budou analyzovány a porovnávány s dosaženými daty z jiných LF v ČR. Cílem projektu je zjištění prevalence a incidence kouření u studentů LF OU, analýza jejich znalostí dané problematiky a příprava preventivních opatření.