Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv změn v krajině na politickou a kulturní identitu Lepčů
Id projektuSGS12/PřF/2014
Hlavní řešitelPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Období1/2014 - 12/2014
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePodstatou projektu je zmapování formování skupinové identity skrze interakci s krajinou a zpětného vlivu této identity na krajinu a její tvář. Zásadní pro tento projekt bude aplikace nereprezentačních teorií (non-representational theories) a vytvoření metodologického aparátu, z nich vycházejícího, který bude použit v terénní fázi výzkumu. Terénní výzkum se bude vykonán v průběhu tří měsíců roku 2014 (s největší pravděpodobností duben-červen) na území státu Sikkim, kde bude zkoumán kmen Lepčů, který v současnosti prochází obdobím zásadních změn v souvislosti s vládními zásahy do jejich tradičního životního prostoru. Výzkum se bude soustředit na procesy, skrze které dochází ke změnám ve skupinové identitě a k politické mobilizaci za účelem ochrany krajiny před vnějšími zásahy. Výstupem projektu bude publikace článku v časopisu s impakt faktorem nebo v časopisu indexovaným v databázi Scopus.