Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Inovace pregraduální a postgraduální přípravy učitelů ruštiny (Ostrava-Brno)
Id projektuFRVŠ 2251/B/b
Hlavní řešiteldoc. PaedDr. Blažena Rudincová, CSc.
Období1/2006 - 12/2006
PoskytovatelFond rozvoje vysokých škol
Stavukončený
AnotaceNávrh projektu vychází z mnohaletých zkušeností Oddělení rusistiky katedry slavistiky FF OU z přípravy a realizace určených učitelům ruštiny, z řešení projektů FRVŠ, projektu PHARE (1995) a Transformačního rozvojového projektu MŠMT (2001-2003). Řešitelské pracoviště má ve vzdělávání rusistů dlouholetou tradici: vznikla tu řada učebnic pro ZŠ, SŠ a VŠ, učebnic didaktiky, učebních pomůcek i učebnic podnikatelské ruštiny, pomůcek k testaci intenzivních kurzů a metodických seminářů pro učitele (např. ve spolupráci s MGU Moskva). Projekt je určen i současným studentům 4. a 5. roč. magisterských studijních programů Učitelství ruského jazyka pro ZŠ a Učitelství ruského jazyka pro SŠ jako součást jejich pregraduální přípravy pro učitelskou praxi. Návrh obsahuje dvousemestrální přípravu (září-prosinec 2006) a jeho realizace se předpokládá v prostorách FF OU a ECO Gymnázia v Brně. Projekt angažuje dlouhodobé spolupracovníky FF a PdF MU v Brně a PdF Univerzity Karlovy v Praze, na jeho řešení se předpokládá i spoluúčast rodilého ruského mluvčího, lektora MGU. Protože výuka ruštiny na školách ČR probíhá v rozpětí od počáteční po pokročilou etapu výuky (s případnou maturitní zkouškou), klade značné a stále se zvyšující požadavky na kvalifikovanost učitele. S rostoucími nároky na učitele vůbec a s jistým novějším nárustem zájmu škol o ruštinu jsou kladeny zvýšené nároky především na samostudium učitele. Daný projekt chce proto nejen udržovat dosavadní kvality kvalifikovaného učitele, ale představuje také inovaci pregraduální a postgraduální přípravy učitelů v hledání nových poznatků i cest k nim.