Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
DT1/ Zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů a přednáškové činnosti
Id projektuRRC/04/2012
Hlavní řešitelprof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
Období1/2012 - 9/2013
PoskytovatelKatedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceÚčelem projektu je zapojení zahraničních odborníků do matematické přednáškové a vědecké činnosti na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Cílem je podpora těch oblastí, ve kterých pracovníci katedry matematiky PřF OU standardně dosahují mezinárodně uznávaných výsledků. Jde o podporu těchto oblastí: (a) Teorie čísel, (b) Geometrická mechanika, (c) Optimalizace a operační výzkum. Dalšími účely projektu jsou: ? Udržení stávajících mezinárodních kontaktů ve vědecké spolupráci, jakož i prohloubení a posílení kontaktů nových. Cílem je podpora vědecké a publikační činnosti v hlavních směrech výzkumu Přírodovědecké fakulty OU. ? Poskytnout studentům jedinečné možnosti účastnit se kvalitních přednášek uznávaných zahraničních odborníků. Cílem je zaujmout a motivovat studenty pro vlastní vědecko-výzkumnou práci. V současnosti existuje obrovské množství odborné literatury. Technický pokrok umožňuje snadno komunikovat a sdílet informace na velké vzdálenosti. (Umožňuje také možnost vzdělávání na dálku, tzv. e-learning.) Praktické zkušenosti však ukazují, že individuální přístup a osobní kontakt je pro rozvoj dovedností ? a to především u talentovaných studentů ? naprosto nenahraditelný. Právě talentovaní studenti budou mít z návštěv zahraničních odborníků v Moravskoslezském kraji velký prospěch. Po ukončení svých studií pak mohou přispět k rozvoji našeho regionu, a posílit tak jeho konkurenceschopnost.