Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Geometrická mechanika a optimalizace
Id projektusgs07/PřF/2012
Hlavní řešitelprof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
Období1/2012 - 12/2012
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na podporu studentů studijního programu Aplikovaná matematika, kteří se v rámci svých dizertačních a diplomových prací orientují na oblast geometrické mechaniky, lineární optimalizaci a vizualizaci geometrických těles v počítačové grafice. Geometrická mechanika je moderní matematická disciplína zaměřená na výzkum mechanických a dynamických systémů, kde se vedle numerických a analytických technik masivně prosazují metody topologie, diferenciální geometrie a globální variační analýzy. Vizualizace jsou poměrně mladým a dynamickým vědním odvětvím, ve kterém se používají znalosti z geometrie, algebry a počítačové grafiky. Cílem projektu je - podpořit studenty s hlubším zájmem o vědeckou práci, přispět ke zvýšení kvality a efektivnosti doktorského studia, - poskytnout studentům podmínky k dosažení vynikajících studijních a vědeckých výsledků na mezinárodně srovnatelné odborné a vědecké úrovni, - umožnit hlubší zapojení studentů do výzkumu a mezinárodní spolupráce, vytvořit podmínky pro zvýšení jejich podílu na kvalitní vědecké produkci, - poskytnout studentům širší vzdělání a nadhled, zpřístupnit jim nejnovější poznatky z oboru, prohloubit orientaci studií na hlavní směry výzkumu OU a navázat na výzkumné granty.