Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Zapojení zahraničních odborníků do vědeckých projektů
Id projektuRRC/04/2010 DT1
Hlavní řešitelprof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
Období5/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceProjekt má za cíl podporu vědecké spolupráce v základním výzkumu v matematice v oblastech, kde pracovníci Ostravské univerzity v Ostravě dosahují mezinárodně uznávaných výsledků nebo kde existuje potenciál mladých talentovaných pracovníků. Konkrétně jde o podporu těchto oblastí: a) Teorie čísel, b) Geometrická mechanika, c) Operační výzkum. Mezi další cíle projektu patří ? udržení stávajících kontaktů a další rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce na vysoké profesní úrovni se špičkovými zahraničními odborníky, ? porovnání přístupu k řešení a dosažených výsledků k výzkumům, které probíhají na pracovištích se stejným zaměřením v zahraničí, ? podpora vědeckého výzkumu a publikační činnosti v hlavních a perspektivních směrech výzkumu na Ostravské univerzitě v Ostravě, ? motivace studentů pro vědeckou práci, zapojení mladých pracovníků do aktivního vědeckého výzkumu a mezinárodní spolupráce. V dnešní době nejkvalitnější vědecké výsledky a publikace vznikají jako výsledek interakce mezi vědeckými týmy, které pracují ve stejné nebo příbuzné oblasti výzkumu.