Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Podpora výzkumu v matematice a modernizace jeho infrastruktury na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě
Id projektuRRC/04/2010 DT4
Hlavní řešitelprof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
Období5/2011 - 10/2012
PoskytovatelKatedra matematiky, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Stavukončený
AnotaceProjekt má tyto cíle: ? Posílit existující mezinárodně uznávaný výzkum v matematice na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. ? Stabilizovat mladé vědecké pracovníky a umožnit jejich další vědecký i kvalifikační růst, motivovat talentované studenty k vědecké práci. ? Zvýšit hodnocený publikační výkon pracoviště, a tím přispět ke zvýšení celkového kvalitativního ratingu Ostravské univerzity v oblasti VaV. ? Podpořit zapojení zejména mladých pracovníků do mezinárodní spolupráce, která od letošního roku probíhá v rámci prestižního mezinárodního projektu GEOMECH 7. RP, řešeného na Katedře matematiky PřF OU, který sdružuje vědecké týmy z oblasti geometrické mechaniky v Evropě (Španělsko, Belgie, Česko), USA, Japonsku, Austrálii a Argentině.