Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Geometrická mechanika
Id projektusgs9/PřF/2011
Hlavní řešitelprof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na podporu studentů studijního programu Aplikovaná matematika, kteří se v rámci svých dizertačních a diplomových prací orientují na oblast geometrické mechaniky a aplikací geometrických metod v počítačové grafice. Geometrická mechanika je moderní matematická disciplina zaměřená na výzkum mechanických a dynamických systémů, kde se vedle numerických a analytických technik masivně prosazují metody topologie, diferenciální geometrie a globální variační analýzy. Cílem projektu je - podpořit studenty s hlubším zájmem o vědeckou práci, přispět ke zvýšení kvality a efektivnosti doktorského studia, - poskytnout studentům podmínky k dosažení vynikajících studijních a vědeckých výsledků a mezinárodně srovnatelné odborné a vědecké úrovně, - umožnit hlubší zapojení studentů do výzkumu a mezinárodní spolupráce a vytvořit podmínky pro zvýšení jejich podílu na kvalitní vědecké produkci, - poskytnout studentům širší vzdělání a nadhled a zpřístupnit jim nejnovější poznatky z oboru, prohloubit orientaci studií na hlavní směry výzkumu OU a návaznost na výzkumné granty