Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Analýza státního rozvojového diskurzu Irské republiky
Id projektusgs4/PřF/2011
Hlavní řešitelPhDr. Přemysl Mácha, Ph.D.
Období1/2011 - 12/2011
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceTématem navrhovaného projektu je analýza oficiálního rozvojového diskurzu Irské republiky. Tato analýza bude provedena na základě předjednaných polostrukturovaných rozhovorů s představiteli Ministerstva zahraničních věcí a státní rozvojové agentury Irish Aid, které jsou hlavními tvůrci a vykonavateli státní politiky v oblasti rozvojové spolupráce v Irské republice. Cílem navrhovaného projektu je konfrontovat jejich výpovědi, strategie a politiky s výpovědmi dalších skupin rozvojových aktérů aktivních v Irské republice, které byly získány v rámci předchozího výzkumu. Vedle diskurzivní analýzy osobních výpovědí rozvojových aktérů (stát, neziskové rozvojové organizace, imigranti) bude provedena též obsahová analýza oficiálních dokumentů, které tito aktéři zveřejňují. Tímto způsobem bude detailně popsán vztah aktuálního oficiálního rozvojového diskurzu a jeho alternativ v Irské republice. Z širšího teoretického hlediska navrhovaný projekt přispívá k výzkumu tvorby významových a mocenských struktur v oblasti rozvojové spolupráce. Navrhovaný projekt zahrnuje tři metodologicky odlišné části: analýzu primárních zdrojů k tématu diskurzu, terénní výzkum v Irské republice a finální analýzu získaných dat. Výsledky navrhovaného projektu budou prezentovány na zahraniční mezinárodní konferenci zaměřené na problematiku rozvojové spolupráce a uveřejněny v recenzovaném časopise seznamu Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace.