Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Materialní vybavení poslucháren pro zajištění inovace ve vyuze studijních programů v oblasti filologie a psychologie
Id projektuRp 2010
Hlavní řešitelPaedDr. Jaroslav Kozelský
Období1/2010 - 12/2010
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
AnotaceProjekt řeší zajištění modernizace a kvalitnějšího technického vybavení poslucháren v návaznosti na inovace prováděné ve výuce filologických a psychologických studijních programů v rámci dalšího zkvalitňování vysokoškolského vzdělávání v ČR.Vedení OU rozhodlo v rámci přijatého generelu redukovat počet budov pro jednotlivé fakulty, kdy není výjimkou fakulta roztroušena na osmi budovách. Proto je jednou z priorit pro příští rok seskupení společných oborů a kateder tak aby studenti po dobu výuky zůstávali v jedné budově případně byl jejich přesun co nejvíce omezen. Většina vybavení a techniky instalované ve stávajících učebnách a posluchárnách , používaných k výuce na OU je morálně zastaralá a již nevyhovuje moderním formám výuky (viz. foto), proto je nutné prostory vybavit novým zařízením a tím také povýšit výukové prostory a zázemí Ostravské univerzity v Ostravě na vyšší standard.V rámci projektu budou tyto výukové prostory vybaveny, jak novým nábytkem (lavice, židle), který bude odpovídat požadavkům na celodenní používání, tak novou technikou (výpočetní, prezentační). Výsledkem bude zvýšení kapacity stávajících poslucháren, jejich estetizace a vybavení moderní IT technikou odpovídající současným trendům ve vzdělávání.