Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Globální analýza a geometrie fibrovaných prostorů
Id projektuGA201/09/0981
Hlavní řešitelprof. RNDr. Olga Rossi, DrSc.
Období1/2010 - 12/2013
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt je zaměřen na výzkum v oblasti globální analýzy a geometrie fibrovaných prostorů, především na tato témata:- variační analýza a geometrie Lagrangeových struktur na varietách,- diferenciální rovnice na prostorech jetů, diferenciální vazby,- diferenciální geometrie fibrovaných prostorů a její aplikace,- přirozené a kalibračně-přirozené bandly a operátory, přirozené variační principy, dierenciální invarianty,- geometrické a variační struktury v mechanice vyššího řádu a teorii pole.Výzkumný tým je tvořen mezinárodně uznávanými odborníky i mladými vědci a doktorandy. Jeho členem je také vynikající zahraniční odborník prof. D. Saunders (Velká Británie). Důležitým rysem projektu je i příspěvek k integraci dosavadní mezinárodní spolupráce při řešení výzkumné problematiky. Hlavními výstupy budou publikace vědeckých výsledků v předních mezinárodních matematických časopisech a sbornících mezinárodních konferencí, zvané přednášky v zahraničí, knihy, kapitoly v knihách a publikace souborných prací.