Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv pragmatických činitelů na volbu výrazových prostředků mluvené komunikace
Id projektuGA405/98/0639
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
Období1/1998 - 12/2000
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavukončený
AnotaceProjekt je založen na metodologii komunikačně pragmatické lingvistiky a konverzační analýzy.Navazuje na grantový úkol ČR č.405/95/0009 nazvaný ´Mluvená čeština v Čechách a na Moravě´, který bude ukončen v r.1997 a který na základě rozboru autentických mluvených textů v rozsahu 4000 minut porovnává rozdíly současné jazykové situace na území Čech a Moravy,stanovuje jejich příčiny a ukazuje na další vývoj. Cílem projektu je využít shromážděného materiálu budovaného korpusu mluvených textů,doplnit jej o texty dosud nezpracovaných komunikačních situací a na základě všestranné analýzy,zaměřené zejména na jazykové prostředky,podat informaci o uplatnění variet češtiny v jednotlivých typech komunikačních situací.Komunikační situace budou vybírány na základě opozice oficiálnost/neoficiálnost a veřejnost/neveřejnost projevu,lingvistické hodnocení se uskuteční v rámci protikladu spisovnost/nespisovnost.