OU > Mezinárodní vztahy > Studium a stáže v zahraničí > Program VIA

Ostravská univerzita

Mobilitní program VIA

Ostravská univerzita v roce 2016 spustila nový mobilitní program VIA, díky kterému mohou studenti OU vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž do celého světa. Spolupracujeme s univerzitami v USA, Jihokorejské republice, Číně, Mexiku, Thajsku, Japonsku, Austrálii, Argentině a v dalších zemích. V rámci VIA programu rovněž podporujeme mobility na univerzitu dle vlastního výběru studenta. Tuto neocenitelnou zkušenost podpoříme příspěvkem ve výši až 90 % předpokládaných výdajů.

Jak se můžete přihlásit?

  • Výzva do výběrového řízení pro mobility v následujícím akademickém roce je vyhlášena od konce listopadu do poloviny února. Informaci o jejím spuštění obdržíte prostřednictvím e-mailu.
  • Přihlášky spolu s výzvou a podmínkami výběrového řízení jsou zveřejněny na Portálu OU v sekci Nabídka pro zaměstnance a studenty.
  • Vytipujte si univerzitu, na kterou chcete vyjet. Seznam univerzit, se kterou OU má uzavřenou smlouvu o výměně studentů bude zveřejněn v rámci aktuální výzvy. Lze vyjet také na univerzitu dle vlastního výběru.
  • Před podáním přihlášky si ověřte, že na vybrané univerzitě nabízejí předměty z Vašeho oboru a že jazyk studia odpovídá Vašim předpokladům.
  • Přihlášku zašlete Centru mezinárodní spolupráce.
  • O výsledku výběrového řízení budete informováni do konce března.

Pro více informací kontaktujte Centrum mezinárodní spolupráce OU (Mgr. Bojana Yazicioglu, ), případně koordinátora pro zahraniční vztahy na příslušné fakultě.


facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub