Profesor Jiří Močkoř zvolen novým rektorem Ostravské univerzity

Slezská Ostrava, 6. listopadu 2006 – Novým rektorem Ostravské univerzity (OU) byl členy Akademického senátu OU zvolen stávající děkan Přírodovědecké fakulty této univerzity prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc.

Pro nového rektora hlasovalo v tajném hlasování 15 ze 24 senátorů. Protikandidátku doc. PaedDr. Ivu Málkovou, Ph.D, která v současné době vykonávající funkci prorektorky pro studium a vzdělávání, zvolilo 7 senátorů. Dva hlasy byly neplatné. Nový rektor se ujme své funkce 1. března 2007 na čtyřleté volební období.

„Jako rektor Ostravské univerzity budu usilovat především o zvýšení její konkurenceschopnosti,“ uvedl Močkoř.

„Univerzita musí zvyšovat své hlavní výstupy jimiž jsou například počty studentů-absolventů, nabídku studijních programů a oborů, výsledky v oblasti výzkumu a celou řadu dalších aktivit v rámci svého rozvojového potenciálu,“ sdělil dále Močkoř.

Močkoř také řekl: „Považuji za nezbytné iniciovat vznik nové fakulty jednoznačně reagující na aktuální a především budoucí poptávku po nových specializacích například v oblasti státní správy, regionálního rozvoje a managementu.“

Močkoř neopomenul ani oblast výzkumu, když nám sdělil: „Budu cíleně a efektivně podporovat kvalitní a konkurenceschopný výzkum formou dílčí úpravy metodiky rozpočtu univerzity především interními grantovými aktivitami.“

Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc. se narodil 1950, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obor matematika. Hodnost DrSc. získal na této univerzitě v roce 1990 a profesorem pro obor algebra a teorie čísel byl jmenován v roce 1991. Dlouhodobě pracoval na VŠB-TUO na katedře matematiky, od roku 1990 pracuje na Ostravské univerzitě postupně ve funkci vedoucího katedry, rektora, prorektora a děkana PřF. Publikoval (i jako spoluautor) 4 monografie v prestižních vědeckých zahraničních nakladatelstvích, je členem vědeckých rad, je zván na zahraniční přednáškové pobyty. Podrobnosti najdete v Mimořádných listech OU.

Za regulérnost voleb odpovídá volební komise schválená na zasedání Akademického senátu OU dne 12. června 2006 ve složení: předseda: Mgr. Pavel Drozd, Ph.D., členové: doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. (Filozofická fakulta OU), ing. Svatopluk Slovák, Ph.D. (Pedagogická fakulta OU), mgr. Monika Mulková (Přírodovědecká fakulta OU), mgr. Tomáš Šobáň (Zdravotně sociální fakulta OU), Vratislav Vozník (komora studentů AS OU).