O zrušení věkové hranice 26 let jednali o víkendu čeští vysokoškoláci v Ostravě

Ostrava 15. října 2006 - Ve dnech 13. až 15. října 2006 proběhlo v Ostravě na půdě Ostravské univerzity výjezdní zasedání Studentské komory rady vysokých škol.

"Hlavním bodem programu jednání byly možnosti a dopady zrušení věkové hranice 26 pro studium na českých vysokých školách," uvedl Vratislav Vozník místopředseda Akademického senátu Ostravské univerzity.

"Poprvé jsme se tímto problémem zabývali natolik intenzívně, že jeho výstupem jsou konkrétní návrhy dalšího legislativního postupu včetně potřebných analýz," sdělil dále Vozník.

Studentská komora Rady vysokých škol je jedinou organizací, která sdružuje zástupce studentů všech vysokých škol České republiky. Každá vysoká škola, včetně škol soukromých, zde může mít dva zástupce, kteří jsou voleni vždy na tři roky. Studentská komora zastupuje studentskou obec jak v jednáních s orgány státní správy a samosprávy všech úrovní (Parlament ČR, vláda, ministerstva, kraje), tak i navenek. Komora je členem celoevropských studentských organizací ESIB a EURODOC, jejichž práce se aktivně účastní.

"V rámci zlepšení komunikace Studentské komory Rady vysokých škol tato zasedání postupně proběhnou v celé České republice, aby byla Komora více a lépe vnímána studenty akademických obcí jednotlivých škol. Proto si Ostravská univerzita cení, že mohla jedno z těchto zasedání uspořádat pod svou záštitou," dodal Vozník.