Na Akademickém dni univerzity předá Baar 42 ocenění, 3.10. 2006

Ostrava 3. října 2006 – Na Akademickém dni univerzity v Domě kultury města Ostravy 3. října 2006 předá rektor Ostravské univerzity Vladimír Baar celkem 42 ocenění českým i zahraničním osobnostem, které se  zasloužily o rozvoj a propagaci Ostravské univerzity. Akce je vyvrcholením oslav 15. výročí založení Ostravské univerzity a je letos pořádána teprve podruhé.

V průběhu Akademického dne univerzity převezme devět osobností a dvě zahraniční univerzity od rektora Vladimíra Baara velkou medaili Za zásluhy o rozvoj Ostravské univerzity. Baar předá také 21 Pamětních medailí k 15. výročí založení univerzity významným českým i zahraničním osobnostem a 10 čestných uznání studentům.

Náměstek primátora statutárního města Ostrava Vít Ruprich předá cenu města Ostravy Jakubu Adamcovi, studentovi 5. ročníku ateliéru intermediálního umění Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity. Adamec současně převezme také čestné uznání za dobrou reprezentaci školy ve významných profesních institucích nejen u nás, ale i v zahraničí. (Úplný seznam oceněných včetně krátké anotace v brožuře Akademický den univerzity.)

Přestože byla Ostravská univerzita založena teprve před patnácti lety, dosáhla již mnoha úspěchů. K těm nejnovějším patří získání certifikátu Evropské komise Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Bruxelles – Diploma Supplement Label. Toto prestižní ocenění obdržela Ostravská univerzita na základě splnění náročných podmínek daných evropskou komisí v Bruselu.

V souladu se závěry konference ministrů v Berlíně 2003 je vydáván automaticky všem absolventům bakalářských, navazujících magisterských i magisterských studijních programů dvoujazyčný anglicko-český dodatek k diplomu – Diploma Supplement.

Základy pro vznik Ostravské univerzity byly položeny již v roce 1953 otevřením Vyšší pedagogické školy v Opavě. V roce 1959 byl zřízen Pedagogický institut v Ostravě. V roce 1964 dostal tento institut statut samostatné Pedagogické fakulty. V současné době poskytuje Ostravská univerzita vysokoškolské vzdělání na Filozofické, Pedagogické, Přírodovědecké a Zdravotně sociální fakultě a na Institutu pro  umělecká studia. Univerzita má dva vědecké ústavy: Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování se  zaměřením na rozvoj speciálních matematických metod a Ústav pro regionální studia, jehož základní badatelské cíle se zabývají studiem literárních tradic Slezska a severní Moravy. Vysoká škola má vlastní Univerzitní knihovnu, která zahájila činnost v roce 1999. Centrum informačních technologií Ostravské univerzity zahájilo svou činnost před rokem 1991 a spravuje univerzitní počítačové sítě a telekomunikační zařízení, zajišťuje internetové služby včetně e-mailu, webu a zabezpečení informačního systému.