Nový akademický rok na Ostravské univerzitě Ostrava, 25.9.2006

Ostrava 25. září 2006 - Ostravská univerzita má k 25. září 2006 zatím 3500 nových posluchačů, což je o  500 více než v loňském roce. Přesné počty studentů budou známy až k 30. říjnu 2006. Celkem studují v tomto akademickém roce na Ostravské univerzitě 8682 studenti.

V bakalářských studijních programech studuje na této univerzitě celkem 4660 studentů, v magisterských 2979, v navazujícím studiu 858 studentů a doktorandskému studiu se bude věnovat 185 studentů.

Prezenční formu studia, tedy denní studium, zvolilo 6766 studentů. Kombinované studium si naproti tomu zřejmě vybrali 1943 studenti.

Největší počet studentů má zatím Pedagogická fakulta - 3166, po ní následuje Filozofická fakulta s 2351 studentem, Přírodovědecká fakulta s 1840 studenty, Zdravotně sociální fakultu navštěvuje 1016 studentů a nejméně - 309 studentů Institut pro umělecká studia.

Polonistiku na Filozofické fakultě Ostravské univerzity studuje letos celkem 122 studentů, což je o 11 více než v loňském roce. Největší zájem je každoročně o jednooborové studium polonistiky (letos 64 studenti, loni 71 student), dále mají uchazeči zájem o dvooborové studium (letos 47, loni 29) a studentů v doktorském studiu je letos stejně jako loni, tedy asi 11.

Výstavba nového vysokoškolského Campusu na Karolině by umožnila univerzitě rozšířit své kapacity nejen prostorově, ale logicky by vytvořila i možnosti rozvoje nových studijních oborů.