OU > Pro média > Tiskové zprávy

Ostravská univerzita

Mezinárodní konference na Ostravské univerzitě se pokusí najít odpověď na otázku zaměření vysokoškolského studia v kraji, 19.9.2006

Ostrava / 19. 09. 2006

Moravská Ostrava 19. září 2006 – Mezinárodní konference Přínos univerzit k  transformaci regionů se pokusí najít odpověď na otázku zaměření vysokoškolského studia v  Moravskoslezském kraji. Konference se koná u příležitosti oslav 15. výročí vzniku Ostravské univerzity v aule univerzity zítra 20. září 2006 od 9.30 do 17 hodin.

Na konferenci se očekává vystoupení celkem šesti rektorů polských, slovenských i českých univerzit společně s dalšími zahraničními hosty. V průběhu konference si účastníci prohlédnou prezentaci vědeckovýzkumných projektů, které jsou řešeny na Ostravské univerzitě. Další výstavu, výstavu vzácných tisků z vlastního fondu, pro ně připravila Univerzitní knihovna Ostravské univerzity. Bez povšimnutí účastníků konference určitě nezůstane ani výstava fotografií devíti zdejších studentů pod názvem Ostrava, instalovaná v  univerzitní Galerii Student. Sborník vydaný ke konferenci obsahuje 23 odborně recenzovaných článků.

"Tato konference se odlišuje od jiných podobného druhu především tím, že není zaměřena na jeden úzký problém, ale je konferencí průřezovou, tedy zabývá se  všemi tématy souvisejícími s přínosem univerzit pro transformaci regionů," sdělil rektor Ostravské univerzity Vladimír Baar.

Baar dále uvedl: "Účastníci konference se navzájem seznámí s výsledky svých vědeckých výzkumů a jistě naváží další spolupráci."

Rektor Ostravské univerzity v Ostravě Vladimír Baar ve svém vystoupení seznámí přítomné s vlivem univerzit na regionální rozvoj. O 15 letech Ostravské univerzity jako součásti transformačních procesů regionu severní Moravy a Slezska pohovoří rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Tomáš Čermák. Problematiku vysokých škol a regionů otevře ve svém příspěvku rektor Žilinské univerzity Ján Bujňák. Rektor Slezské univerzity v Opavě Zdeněk Jirásek se zaměří na univerzity a region se zvláštním přihlédnutím na severní Moravu a české Slezsko. Rektor Vysoké školy podnikání, a. s. Ostrava v Moravskoslezském kraji se ve svém vystoupení soustředí na informace o vysoké škole, kterou řídí.

Mezinárodní konference Přínos univerzit k  transformaci regionů je jednou z mnoha akcí, které Ostravská univerzita uspořádala u příležitosti 15 let od svého vzniku. Naváže na ni koncert posluchačů Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity, který proběhne v úterý 26. září 2006 v 19 hodin v koncertním sále Janáčkovy konzervatoře Ostrava. Koncert univerzita připravila ve spolupráci s uměleckou agenturou Presto. Závěrečnou akcí oslav se stane Akademický den univerzity, který pořádá univerzita v úterý 3. října 2006 v  11 hodin v Domě kultury města Ostravy. V průběhu akademického dne bude předáno celkem 41 ocenění význačným osobnostem města, pedagogům, ale i studentům Ostravské univerzity. Očekává se rovněž udělení ceny města Ostravy.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub