Americký velvyslanec Andrew Schapiro přijede diskutovat se studenty Ostravské univerzity

Přesně 4 dny před americkými prezidentskými volbami vystoupí před studenty Ostravské univerzity americký velvyslanec Andrew Schapiro s krátkou přednáškou ČESKO-AMERICKÉ VZTAHY, PRIORITY AMERICKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY A NADCHÁZEJÍCÍ PREZIDENTSKÉ VOLBY V USA.

Návštěvu Filozofické fakulty Ostravské univerzity inicioval sám Schapiro, neboť jak uvádí „setkávání se s mladými lidmi je pro něj při pobytu a práci v České republice jednou z priorit.“ Považuje totiž za podstatné, aby mladá generace měla co nejvíce informací o Spojených státech a vztazích mezi oběma zeměmi. Přednáška samotná bude jen krátkým úvodem do problematiky nadnesených témat, větší část chce věnovat diskuzi a názorům studentů.

Návštěva univerzity je jediným programovým bodem při jeho jednodenním pobytu v Ostravě. Schapiro projevil přání prohlédnout si fakultu a poobědvat v univerzitní menze, která pro něj připraví vegetariánský, typicky český oběd. V neformálním prostředí se tak setká i s vedením univerzity - rektorem prof. Latou, prorektorem pro vědu a tvůrčí činnost doc. Drozdem, prorektorkou pro mezinárodní vztahy dr. Tomáškovou a vedoucím oddělení pro mezinárodní vztahy OU Mgr. Adamíkovou, chybět nebudou ani zástupci Filozofické fakulty - proděkan pro zahraniční a vnější vztahy doc. Kopecký, vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky dr. Holešová a vedoucí literární sekce katedry anglistiky a amerikanistiky doc. Kolář. Při návštěvě univerzity budou velvyslance doprovázet také kulturní atašé Erin Kotheimer a pracovníci kanceláří velvyslanectví.

Moderovaná přednáška s diskusí

 • ČESKO-AMERICKÉ VZTAHY, PRIORITY AMERICKÉ ZAHRANIČNÍ POLITIKY A NADCHÁZEJÍCÍ PREZIDENTSKÉ VOLBY V USA
  KDY: 4. listopadu 2016 v 11:30 hod.
  KDE: Filozofická fakulta OU, ul. Čs. legií - přednášková místnost E304

Andrew H. Schapiro je velvyslancem USA v České republice od srpna 2014, kdy v úřadu nahradil svého předchůdce Normana L. Eisena. Jeho excellence je v pořadí 41. velvyslancem Spojených států u nás od r. 1918. Narodil se v Chicagu ve státě Illinois v židovské rodině. Jeho matka pocházela z Čech, odkud se jí podařilo v roce 1939 uprchnout před holocaustem do USA. Pan Schapiro vystudoval historii na Yale, filozofii, politologii a ekonomii na Oxfordu a studia završil absolvováním práv a získáním doktorátu na Harvardu. Působil jako právník zabývající se veřejným zájmem na úřadě federálního veřejného obhájce v New Yorku. 16 let strávil v soukromé praxi jako partner ve dvou mezinárodních právních firmách. Vyhrál několik významných soudních pří, v nichž zastupoval například Google, YouTube a Altria Group. Velvyslanec Schapiro sloužil ve správní radě chicagského fondu zabývajícího se bydlením pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, v poradní radě odvolacího soudu v druhém soudním obvodu, ve správní radě židovského výboru pro městské záležitosti a v poradní komoře institutu zabývajícího se činností Nejvyššího soudu USA. Se svou ženou Tamar Newberger má dvě děti.

Kontakt pro novináře:

 • Nela Parmová
  Referentka pro vnější vztahy
  Filozofická fakulta Ostravské univerzity
  telefon: 553 46 1814
  GSM: 734 353 573
  e-mail: