Ostravská univerzita hostí 30 špičkových historiků z celého světa

Ostrava 28. 9. 2016: Na čtyři dny se v Ostravě pomyslně přeneseme zpátky časem až do 13. a 14. století a připomene si hluboký středověk, kdy Evropa byla zmítána válkami a ohrožována hordami mongolských nájezdníků. Katedra historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity hledala příležitost k upevnění vědecké spolupráce mezi východem a západem a díky aktivitám Euroasijského akademického fóra se 5. října v prostorách Národního památkového ústavu v Ostravě uskuteční mezinárodní vědecká konference na téma Mongolská expanze a její vliv na vývoj v euroasijské oblasti ve 13. a 14. století. Téma, které je společné vědcům z celého euroasijského regionu.

„Konference je svým tématem i širokým spektrem přednášejících výjimečná. Mnohdy se podceňuje význam Čingischánova vlivu a jeho dobyvačné politiky. Ta totiž hluboce zasáhla do rozložení politických i hospodářských sil ve střední Evropě a nasměrovala na několik příštích desetiletí zdejší vývoj,“ vysvětluje hlavní organizátor konference medievista doc. Robert Antonín z katedry historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

Mezinárodní konference je jedním z prvních významných projektů vzešlé ze spolupráce Filozofické fakulty Ostravské univerzity a univerzit zapojených do  Euroasijského akademického fóra. Konference se zúčastní badatelé ze zemí Ruské federace, Velké Británie, Mongolska, Německa, Tatarstánu, Maďarska, Číny, Polska, Finska ad., celkem vystoupí 30 přednášejících z 23 vědeckovýzkumných institucí a univerzit, jejichž přítomnost prohlubuje vzájemné vztahy a propojuje euro-atlantský a asijský badatelský diskurz.

„Těší nás, že můžeme navazovat nové mezinárodní kontakty s excelentními vědci a vědeckými týmy realizujícími výzkum v dotčené oblasti humanitních věd,“ dodává Antonín. Pozvání Filozofické fakulty Ostravské univerzity přijaly i ceněné kapacity v oboru historie a medievistiky, jmenujme například Felicitas Schmieder z Německa nebo Jugderiin Lubsangdorji z Ulanbátaru. V rámci Moravskoslezského kraje se tak jedná o výjimečnou vědeckou událost, která internacionalizuje celý region. Projekt mohl vzniknout i díky finančnímu přispění Moravskoslezského kraje.

Do společného projektu se zapojilo hned několik institucí a vědeckovýzkumných ústavů z celé České republiky. Vedle katedry historie FF OU, je to zejména Centrum pro studium středověké společnosti a kultury - VIVARIUM FF OU, Centrum pro hospodářské a sociální dějiny FF OU, Ústav jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Národní památkový ústav v Ostravě a Orientální ústav Akademie věd České republiky.

Kontakt pro novináře:

 • Nela Parmová
  Referentka pro vnější vztahy
  Filozofická fakulta Ostravské univerzity
  telefon: 553 46 1814
  GSM: 734 353 573
  e-mail: