Lékaři budoucnosti - nové motto ostravské medicíny

Ostrava / 22. 09. 2015

Lékařská fakulta má za sebou další významný mezník: od 8. září je zde možné atestovat! Její děkan tuto novou etapu v životě fakulty uvedl mottem „Lékaři budoucnosti“.

Podpis smlouvy

Smlouva o specializačním vzdělávání mezi Lékařskou fakultou Ostravské univerzity (LF OU) a Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ ČR) byla podepsána 8. září 2015 – na ostravské medicíně je tedy nyní možné atestovat.

„Výše uvedené motto vystihuje to, že se podílíme na edukaci příští generace lékařů nejenom v pregraduální části, ale recentně i v postgraduální části. Vychováváme lékaře a nyní i specialisty, kteří budou pracovat ve Fakultní nemocnici v Ostravě a řadě dalších nemocnic. Budou odborníky, kteří budou léčit nás a naše rodiny, kteří budou vědecky pracovat i na naší fakultě, kteří budou třeba na vedoucích v nemocnicích, a pevně doufám, že budou hrdí na svou alma mater,“ uvádí děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity, doc. MUDr. Pavel Zonča, Ph.D., FRCS.

Smlouva byla završením dlouhodobého systematického úsilí týmů lidí z LF OU a FN Ostrava a týmů z MZ ČR. „Jim všem patří díky. Rád bych poděkoval zejména proděkanovi lékařské fakulty prof. MUDr. Ševčíkovi, CSc., a tajemnici lékařské fakulty JUDr. Ing. Moravcové. Rád bych poděkoval za vynikající spolupráci řediteli FN Ostrava doc. MUDr. Davidu Feltlovi, Ph.D., MBA. To vše proběhlo za laskavého přispění ministra zdravotnictví MUDr. Svatopluka Němečka, MBA,“ říká děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Postgraduální studium medicíny a dalších oborů v Ostravě podle něj bude zárukou stability Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava – nyní studenti, v budoucnu lékaři totiž budou opět vychovávat další lékaře, své budoucí kolegy.

Lékařské fakultě se tak povedlo splnit další ze svých cílů a definitivně se zařadit mezi českou medicínskou špičku, a to i přes její mládí a malou velikost. Z těchto dvou faktorů se jí paradoxně daří dělat silné stránky: mládí umožňuje dynamiku a malá velikost zase osobní přístup ke studentům. „Volil jsem Ostravskou univerzitu právě proto, že jsem měl dobré reference od starších studentů na osobní přístup – to je u klinických oborů velmi důležité,“ říká Tomáš Dvořák, který letos začal studovat obor Všeobecné lékařství.