V Ostravě se sešli nejlepší mladí překladatelé

Ostrava 11. března 2015 - Už podesáté se na Filozofické fakultě Ostravské univerzity setkají mladí překladatelé z celé České republiky, aby prověřili své překladatelské schopnosti. Soutěž Den s překladem tradičně pořádají jednotlivé katedry Filozofické fakulty Ostravské univerzity, které se zaměřují na výuku cizích jazyků. Soutěže se mohou každoročně zúčastnit studenti nejen filologických oborů. „Soutěž je otevřena bakalářským a magisterským studentům všech oborů českých univerzit a skutečně není ojedinělé, že se v soutěži objeví příspěvek studenta ekonomie či práv,“ upřesňuje dr. Renáta Tomášková z katedry anglistiky a amerikanistiky FF OU. Nedílnou součástí soutěže je překladatelská konference a překladatelské dílny, které se konají na jednotlivých katedrách FF OU.

17. března 2015 vyvrcholí Den s překladem, kdy se dovíme také jména nejúspěšnějších překladatelů letošního ročníku. Letos se přihlásilo na šest desítek překladů a porotci si pochvalují vysokou úroveň přihlášených soutěžních příspěvků. Soutěžící překládají odborné nebo literární texty z angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, polštiny, případně dalších jazyků. Od roku 2011 se přidaly také překlady z latiny. Hodnocení překladů probíhá anonymně a kvůli vysokému počtu přihlášených se na jejich posuzování podílí hned několik zástupců filologických kateder fakulty. V roli organizátorů a předsedů jsou zastoupeni Eva Hrdinová z katedry germanistiky, Zuzana Honová z katedry romanistiky - francouzština, italština a portugalština, Irena Fialová z katedry romanistiky - španělština, Jiří Muryc z katedry slavistiky - polština, Vítězslav VilímekIgor Jelínek z katedry slavistiky - ruština a Renáta Tomášková z katedry anglistiky a amerikanistiky.

Každý z hodnotitelů pročítá český překlad a zároveň jej srovnává s originálem. „Zásadní je věcná správnost textu, která ukazuje, zda překladatel porozuměl dokonale a do hloubky originálu, hodnotíme, zda se překladateli podařilo zachovat obsahové i stylistické kvality originálu, specifika žánru či zvláštnosti autorského stylu. Důležitá je kvalita a styl českého textu, tedy tvůrčí přístup k výběru a kombinaci jazykových prostředků od slovní zásoby přes větnou stavbu až k plynulým návaznostem mezi větami a odstavci,“ přibližuje práci porotce dr. Tomášková.

Úspěšní překladatelé pak mají možnost prezentovat svou práci v soutěžním sborníku, odborných časopisech, v časopise Host nebo časopise Protimluv.

V roce 2009 obdržela soutěž Den s překladem rozhodnutím odborné poroty Národní agentury pro evropské vzdělávací programy Evropskou jazykovou cenu LABEL 2009.