Na Filozofickou fakultu Ostravské univerzity bez přijímacích zkoušek

Ostrava, 12. ledna 2015 - Ve dnech 16. a 17. ledna 2015 se bude konat v budovách Filozofické fakulty Ostravské univerzity tradiční Den otevřených dveří určený zejména studentům maturitních ročníků středních škol. Dny otevřených dveří se konají pouze jednou do roka, zváni jsou tak i zájemci o jiné než bakalářské formy studia. FF OU totiž nabízí také navazující magisterské programy, programy pro seniory – Univerzitu třetího věku nebo program Celoživotního vzdělávání určený zejména učitelům, kteří si chtějí zvýšit aprobaci.

Během těchto dvou dnů se zájemci dovědí o podmínkách přijímacího řízení, o nabízených oborech a průběhu studia na FF OU. Na jednotlivých katedrách zazní informační přednášky, zájemci se mohou setkat s pedagogy i studenty, seznámit se s prostory fakulty a nasbírat řadu cenných informací.

V loňském roce se na FF OU přihlásilo 2 935 studentů, přičemž přijata jich byla zhruba polovina. Letos se v důsledku nařízení ministerstva školství bude přijímat přibližně o 5% studentů méně, úspěšnost přijetí však zůstává stejná. „V posledních letech jsme zaznamenali pokles zájemců o studium, což pramení z poklesu demografické křivky na konci devadesátých let. Na řadě oborů pro nadcházející akademický rok není požadována přijímací zkouška, což umožní všem zájemcům nastoupit na startovní čáru, doběhnou-li do cíle, pak už záleží pouze na nich samotných,“ vysvětluje Richard Psík, proděkan pro studium FF OU.

V bakalářském programu nabízí FF OU téměř čtyři desítky oborů z oblasti filologie, psychologie, sociologie, historických věd a filozofie. Největší zájem ze strany uchazečů je každoročně o studium angličtiny a psychologie.

Vedle tradičních vědních oborů jako je historie, filozofie nebo dějiny umění se otevírá celá řada oborů změřených více na praxi. FF OU se snaží dlouhodobě připravovat studenty k uvedení na trh práce již během studia a zvýšit tak jejich reálné možnosti uplatnění bezprostředně po absolvování vysoké školy.

Den otevřených dveří Filozofické fakulty Ostravské univerzity

  • Sobota 16. ledna 2015 od 13.00 do 18.00 hodin
  • Pátek 17. ledna 2015 od 9.30 do 12.00 hodin
  • Filozofická fakulta Ostravské univerzity
    Reální 5, 701 03 Ostrava
    ff.osu.cz