Vysoké školy hledají společné zájmy se soukromým sektorem

Ostrava 10. listopadu 2014 – Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 se bude konat tradiční setkání děkanů všech Filozofických fakult České republiky. Asociace děkanů FF ČR se schází pravidelně dvakrát do roka. Letos členové Asociace přijali pozvání při příležitosti inaugurace děkana Filozofické fakulty Ostravské univerzity prof. Aleše Zářického. Setkání se bude zcela netradičně konat na zámku ve Vítkovicích za přítomnosti ředitele pro strategii Vítkovice a. s. Jiřího Michálka.

Iniciátory společného setkání byli Ing. Jan Světlík a prof. Aleš Zářický, kteří již vzájemně dlouhodobě spolupracují. Nyní by v rámci setkání Asociace děkanů chtěli nalézt další společné průsečíky, zejména v oblasti vědy a výzkumu, památkové péče a vědecko-pedagogické činnosti. „Očekávám, že ředitel pro strategii Jiří Michálek bude ostatní členy motivovat k podobné spolupráci a přinese návrhy, jak konkrétní nápady uplatnit v praxi,“ přiznal prof. Zářický. „Setkání je další významnou příležitostí, jak rozšířit působnost vysokých škol,“ dodal.

Pro hosty je od 9.30 připravena prohlídka oblasti Dolních Vítkovic a zejména nově otevřeného Světa techniky, který je dokladem, že vědeckopedagogická činnost je společným zájmem obou, zdánlivě neslučitelných sfér. Od 13 hodin začíná ve vítkovickém zámku v sále v 1. patře společná diskuze všech zúčastněných věnovaná aktuálním tématům vysokého školství, možnosti spolupráce Vysokých škol s výrobním sektorem a další. Za akademickou obec vystoupí prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., který z pozice předsedy OVHP (Odborný verifikační a hodnotící panel) pro společenské, humanitní a umělecké vědy pojedná o prvních zkušenostech s novým způsobem hodnocení vědeckých výstupů.