Valašsko poznává svou minulost

Ostrava 25. října 2014 - Valašsko se dočkalo jedinečné a doposud nejkomplexnější publikace, mapující jeho historii a kulturu. Reprezentativní publikace Valašsko - historie a kultura je výstupem loňské mezinárodní konference, která shrnovala dosavadní mezioborové výzkumy daného regionu. Čtenářům se do ruky dostává populárně naučná kniha postihující celý region Valašska z mnoha úhlů pohledu. V šesti samostatných oddílech se čtenář dozví například o kolonizaci a utváření populace, o valašské krajině a jejím zobrazení v umělecké tvorbě, vztahu mezi literaturou a folklorem a dalších tématech.

Na publikaci se podílelo celkem čtyřicet šest autorů z různých vědních oborů - etnografie, historie, jazykovědy, architektury a dalších. Autoři na téměř šesti stech stranách vyhodnocují nejnovější poznatky z terénních výzkumů a studií dobových kronik a jiných písemných pramenů. V publikaci tak čtenáři naleznou například řadu dosud nepublikovaných vojenských map a dobových fotografií. Čtenářsky atraktivní jsou statě věnované zejména architektuře a užitému umění, svou pozornost si však zaslouží i část zabývající se reflexí paměti krajiny v proměnách místních názvů.

Publikace vznikla s plnou podporou Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a vedení Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.

Tímto si vás dovolujeme pozvat na slavnostní křest knihy v prostorách Valašského muzea 30. října 2014 od 14 hodin, kde bude možné knihu také zakoupit. Členy editorského týmu byli pod vedením prof. Svatavy Urbanové prof. Lumír Dokoupil, dr. Jakub Ivánekdr. Petr Kadlec, kteří na křtu knihy promluví o jejím obsahu a zodpoví případné otázky posluchačů.

V případě, že budete mít zájem zúčastnit se slavnostního křtu, prosím registrujte se písemně na adrese nebo telefonicky na čísle 737 620 031.