Spolek studentů geografie (SSG)

logo Spolek studentů geografie sdružuje studenty na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje a Katedře fyzické geografie a geoekologie s cílem obohatit studentský život studentů na těchto katedrách. Hlavní myšlenkou je snaha vytvořit takové aktivity, aby se studenti měli šanci seznámit a poznat navzájem napříč ročníky a obory, pořádat akce rozšiřující rozhled a vytvořit platformu pro jednání s vedením kateder zastupující studenty.

Facebook:

Kontakty:


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017