OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Ostravská univerzita

Nadace Život umělce

Tato nadace byla založena 3. 6. 1992 na půdě společnosti INTERGRAM. Zřizovateli je šest profesních organizací: Herecká asociace, Asociace hudebních umělců a vědců, Svaz autorů a interpretů, UNIE – Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR, UNIE – Odborový svaz profesionálních zpěváků ČR a Uměleckého sdružení Artes. Zástupci zřizovatelů jsou členy správní a dozorčí rady nadace. Činnost realizuje např. v těchto oblastech:

  1. Aktivní podpora mladých výkonných umělců
    Zprostředkování konkrétních grantů posluchačům konzervatoří, vysokých uměleckých škol a začínajících mladých profesionálních umělců – stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí, systematická podpora projektů mladých umělců po ukončení studia při přechodu do profesionální reality.
  2. Podpora projektů
    Granty a přímá podpora realizace širokého spektra umělecké jevištní tvorby, především při hledání nových přístupů jak v oblasti koncertní, divadelní, tak i taneční. Podpora při oceňování vítězů soutěží, která napomáhá při získání co největší profesionality. Podpora významných kulturních projektů jevištního typu, které nemají dostatek vlastních finančních zdrojů a vedou ke zvýšení kultury a kulturní vzdělanosti české veřejnosti.
  3. Podpora výkonných umělců seniorů

Podrobné informace naleznete na http://www.nadace-zivot-umelce.cz/

Projekt řešený v roce 2014 na OU


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 09. 2016

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub