Zápisy ze zasedání Akademického senátu OU


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 09. 2022