Děkan Fakulty umění Zbyněk Janáček získal významné ocenění

V pondělí 10. března vpodvečer převezme v Praze děkan Fakulty umění Ostravské univerzity Zbyněk Janáček významné ocenění odborné výtvarné obce. V rámci 20. ročníku celostátní soutěže Grafika roku se děkan ostravské umělecké fakulty stal laureátem ceny Vladimíra Boudníka. Jde o prestižní ocenění, které se letos uděluje po devatenácté a je určeno žijícímu českému výtvarníkovi působícímu v oblasti umělecké grafiky. Cenu propůjčuje od roku 1995 sdružení Inter-Kontakt-Grafik Praha, a to za významný tvůrčí grafický přínos.

Zbyněk Janáček

Název významného ocenění odkazuje k jedné z nejvýznamnějších osobností českého poválečného umění, zakladateli české moderní grafiky, objeviteli a inovátorovi mnoha grafických technik Vladimíru Boudníkovi (1924-1968). Ocenění, které může umělec získat pouze jednou za život, vyhodnocuje odborná komise složená z teoretiků umění a předních grafických osobností. Každoročně je laureátovi předáváno na slavnostním zahájení prezentace výsledků soutěže Grafika roku.

Zbyněk Janáček se dlouhá léta věnuje volné grafice. V posledních letech se soustředí na serigrafii a na v mnohých ohledech objevitelské pokusy v oblasti počítačové grafiky. Děkan ostravské umělecké fakulty se postupně stal respektovanou a výraznou osobností české výtvarné scény. Ve své tvorbě mimo jiné nápaditě pracuje s prvky optické iluze, s úvahami o elementárních zákonech geometrie, barevné stavbě a energii světla. Dynamizováním zdánlivě statické abstrakce dokáže diváka vtáhnout do hry a odhalovat mu vnitřní zákonitosti obrazové plochy.

„Pro dílo Zbyňka Janáčka platí, že výtvarná tvorba má povahu experimentu, který se pokouší o nové vypovídací možnosti zvoleného média. Dokazují to i jednotlivé etapy jeho práce, prezentované na nedávných tematických výstavách, včetně nejnovějších prací. Soustředěná grafická tvorba Zbyňka Janáčka otevírá nové možnosti oboru a v sepětí s novými technickými přístupy posouvá toto médium za jeho tradiční hranice,“ upozorňuje uznávaný historik umění a architektury, někdejší rektor pražské AVU Jiří T. Kotalík.

„Výtvarná tvorba děkana Janáčka je úzce spojena s jeho pedagogickou činností na Ostravské univerzitě. Byl to právě on, kdo stál u zrodu nynější Fakulty umění a má za sebou také řadu úspěšných let v jejím vedení,“ doplnil rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

V roce 1991 nastoupil Zbyněk Janáček jako asistent oboru grafika - kresba na Pedagogické fakultě, kde se spolupodílel na zavedení uměleckého studijního oboru a jeho postupné profilaci - Katedry výtvarné tvorby, Institutu výtvarné tvorby a v roce 2008 Fakulty umění, jejímž prvním děkanem byl zvolen. Spolu s profesorem Eduardem Ovčáčkem stál i u zrodu Serigrafického centra v Ostravě a u vzniku rozsáhlé sbírky české serigrafie. Podílel se na realizaci řady souborných a samostatných výstav českých a zahraničních, především polských uměleckých osobností. Je pravidelně zván do uměleckých porot a získal několik významných ocenění nejen v rámci Grafiky roku, ale i na mezinárodní scéně. Cenu Vladimíra Boudníka získal děkan Janáček za „oddanost oboru“, celoživotní práci na poli grafiky, její prezentaci a popularizaci.