23. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka - Matematická elita celého světa v Ostravě

V pátek 12. dubna 2013 se na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě uskuteční již 23. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka. Jedná se o tradiční akci pořádanou v Ostravě každým rokem. Soutěž se dělí do dvou kategorií. První kategorie je určena studentům prvního a druhého ročníku vysoké školy, druhá kategorie je pro studenty třetího, čtvrtého a pátého ročníku.

Každoročně se soutěže účastní nejlepší studenti matematiky z desítek univerzit nejen z Evropy. Soutěžící jsou často vítězové či úspěšní řešitelé matematických olympiád v jednotlivých státech. Mezi univerzitami s vysoce kvalitním obsazením mužeme zmínit Prahu, Bratislavu, Varšavu, Krakov, Budapešť, Vídeň, Moskvu, Petrohrad a další. V minulých letech se této prestižní soutěže zúčastnili například i soutěžící z Kolumbie nebo Číny.

Ostravská soutěž Vojtěcha Jarníka je nejstarší matematickou soutěží v Evropské unii. Jejími hlavními organizátory jsou akademičtí pracovníci katedry matematiky PřF OU.

Již ve středu 10. dubna začnou do Ostravy přijíždět první soutěžící. Ve čtvrtek 11. dubna zasedne mezinárodní porota složená ze zástupců jednotlivých univerzit, která vybere čtyři soutěžní úlohy pro každou kategorii. Soutěžící dopředu neví, jaké typy úloh budou vybrány. Oficiální zahájení soutěže proběhne v pátek 12. dubna v 8:30 v aule Ostravské univerzity. Vlastní soutěž začne v 9:00 v učebnách Přírodovědecké fakulty OU.

Jednotlivé úlohy opravují členové mezinárodní poroty, přičemž každá úloha je opravena minimálně třikrát. Za účelem zajištění nestrannosti není hodnotitelům známa identita soutěžících.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 13. dubna v 15:00 v aule Ostravské univerzity.