OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Český jazyk a literatura


  • ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001.

  • ČERNÝ, J. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 2001.

  • HODROVÁ, D. „na okraji chaosu“ Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.

  • JANOUŠEK, P. (red.). Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2007-2008.

  • KARLÍK, P. - NEKULA, M. - PLESKALOVÁ, J. (eds.). Encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, 2002.

  • KARLÍK, P. - NEKULA, M. - RUSÍNOVÁ, Z. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.

  • LEHÁR, J. - STICH, A. - JANÁČKOVÁ, J. - HOLÝ, J. Česká literatura od počátku k dnešku. Praha: NLN, 1998.

  • PETR, J. (red.). Mluvnice češtiny 1-3. Praha: Academia, 1986-1987.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub