OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Speciální pedagogika


 • Lechta, V. Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Martin : Osveta, 1995.

 • Lejska, M. Foniatrie pro speciální pedagogy. Brno : Paido, 2000.

 • Zezulková, E. Logopedická prevence. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006.

 • Zezulková, E. Logopedická prevence v předškolním věku. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008.

 • Lechta, V. Logopedické repetitorium. Bratislava: SPN, 1990.

 • Sovák, M. Logopedie. Praha : SPN, 1981.

 • Klenková, J. Logopedie. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.

 • Lechta, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-572-5.

 • Švarcová, I. Mentální retardace. Praha:Portál., 2006. ISBN 80-7367-060-7.

 • Kysučan, J. Psychopedie. Olomouc : UP, 1990.

 • VAlenta, M., Muller, O. Psychopedie - teoretické základy a metodika. Praha : Parta, 2003. ISBN 80-7320-039-2.

 • Franiok, P., Kysučan J. Psychopedie-speciální pedagogika mentálně retardovaných. Ostrava, 2002.

 • Franiok, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením. Ostrava, 2008. ISBN 80-7368-274-5.

 • Šimíčková-Čížková, J. Kompendium sociální a pedagogické psychologie. Ostrava: OU, 2004.

 • Šimíčková-Čížková, J. Osobnost a její rozvoj. Ostrava: OU, 2008.

 • Šimíčková-Čížková, J. Poznávání duševního života člověka (3.vyd.). Olomouc : UP, 2001. ISBN 80-244-0329-3.

 • Svoboda, J.: Praxe učitelů základních škol v prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů. Ostrava: OU, 2005.

 • Šimíčková-Čížková, J.: Přehled sociální psychologie. Olomouc : PdF UP, 2001.

 • Říčan, P. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. Praha: Grada, 2007.

 • Říčan, P. Psychologie: příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005.

 • Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.

 • Základy obecné a vývojové psychologie pro učitele primárního vzdělávání
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub