OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Psychologie


 • Bartoníčková, K., et al. Občanský a společensko vědní základ - přehled středoškolského učiva. Brno : Computer Press, 2009.

 • Berger, P., L. Pozvání do sociologie. Brno: Barrister&Principal, 2003.

 • Buriánek, J. Sociologie: pro střední školy a vyšší odborné školy. Praha: Fortuna, 1996.

 • David, R. Politologie: základy společenských věd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003.

 • Gillernová, I., Malotínová, M. Psychologie pro střední školy. Praha: SNP, 1996.

 • Gillernová, I., Buriánek, J. Základy psychologie, sociologie: pro střední školy. Praha: Fortuna, 2001.

 • Helus, Z. Psychologie (pro SŠ). Praha: Fortuna, 1999.

 • Jelínek, J., Zicháček, V. Biologie pro gymnázia : (teoretická a praktická část). Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002.

 • Keller, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2004.

 • Novotný, I., Hruška, M. Biologie člověka pro gymnázia. Praha: Fortuna, 1998.

 • Průcha, J. Přehled pedagogiky. Praha: Portál, 2000.

 • Říčan, P. Cesta životem. 2. vydání. Praha: Portál, 2004.

 • Říčan, P. Psychologie osobnosti. 5. vydání. Praha: Grada 2007.

 • Selucký, O. Logika pro střední školy. Praha: Fortuna, 1995.

 • Vágnerová, M. Úvod do psychologie. Praha: Karolinum, 2003.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub