OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Společný základ učitelství pro SŠ


 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 2003.

 • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2005.

 • HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha : SPN, 2002.

 • KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Sekundární škola. Praha : Portál, 2002.

 • KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et al. Člověk - prostředí - výchova. Brno: Paido, 2001.

 • NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha : GRADA, 2005.

 • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.

 • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002.

 • ATKINSONOVÁ, R. L. et al. Psychologie. Praha : Victoria Publishing, 2003.

 • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha : Portál, 2007.

 • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 2003.

 • NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha : Academia, 1997.

 • PAULÍK, K. Psychologie osobnosti. Ostrava : FF OU, 2003.

 • PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Praha : Academia, 2004.

 • ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J. Poznávání duševního života člověka (3. vyd.). Olomouc : UP, 2003.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub