OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Učitelství pedagogiky


  • BREZINKA, W. Filozofické základy výchovy. Praha : Zvon, 1996.

  • FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha : Portál, 2003.

  • HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada, 2005.

  • HRABAL, V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha : SPN, 2002.

  • KALHOUS, Z., OBST, O. Školní didaktika. Sekundární škola. Praha : Portál, 2002.

  • KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V. et al. Člověk – prostředí – výchova. Brno: Paido, 2001.

  • MALACH, J. Obecná pedagogika. Ostrava : PdF OU, 2003.

  • NELEŠOVSKÁ, A. Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha : GRADA, 2005.

  • PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 2004.

  • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha : Portál, 2002.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub