OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název oboru: Společný základ pro učitelství pro 2. stupeň ZŠ


 1. Pedagogika jako věda.

 2. Interakce a komunikace ve výuce.

 3. Sociální prostředí jako faktor rozvoje člověka.

 4. Osobnost žáka a pedagogická diagnostika.

 5. Filozofie výchovy, její předmět a pojetí, hlavní filozofické směry z historického i současného hlediska.

 6. Mravní výchova a kázeň v edukaci.

 7. Cíle výchovy a cíle výuky.

 8. Strategie výuky.

 9. Výchova v rodině.

 10. Základy pedagogiky volného času.

 11. Předmět psychologie a metody získávání psychologických poznatků.

 12. Duševní výkonnost člověka. Přehled poznávacích procesů a jejich charakteristika.

 13. Význam paměti a myšlení v poznávání skutečnosti, řeč.

 14. Psychické stavy, emocionalita a temperament.

 15. Motivace lidského chování - potřeby, zájmy, postoje, hodnoty.

 16. Psychologické pojetí osobnosti, geneze osobnosti, typologie osobnosti. Osobnost v pojetí jednotlivých psychologických směrů. Struktura a dynamika osobnosti.

 17. Psychologická podstata charakteru.

 18. Socializace osobnosti. Jedinec v sociální skupině. Mezilidská komunikace.

 19. Sociální kognice, sociální postoje, mýty a předsudky.

 20. Role učitele a role žáka.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub