OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Požadavky pro přijetí

zpět

Název oboru: Zdravotně sociální pracovník


  1. Uchazeč/ka o studium ukončil/a minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, které doložil/a úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

  2. Uchazeč/ka úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku a umístil/a se do stanoveného limitu počtu přijímaných studentů podle pořadí od nejlepších výsledků přijímací zkoušky sestupně.

  3. Uchazeč/ka doložil/a potvrzení o zdravotní způsobilosti.Podmínka č. 3 respektuje legislativu omezující/vylučující zdravotní způsobilost výkonu povolání nelékařského zdravotnického pracovníka, a to v souladu s vyhláškou
č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta,
nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti
zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka), v platném znění.

mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub