OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název oboru: Polština pro překladatelskou praxi


 • Bąk, P.: Gramatyka języka polskiego. Warszawa 1997.

 • Damborský, J., Lotko, E.: Studia o współczesnym języku polskim. Olomouc 1992.

 • Polański, K. (Red.): Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Warszawa 1993.

 • Milewski, T.: Językoznawstwo. Warszawa 2004.

 • Strutyński, J.: Gramatyka polska. Kraków 1998.

 • Bartmiński, J. (Red.): Współczesny język polski. Lublin 2001.

 • Cegieła, B., Markowski, A.: Z polszczyzną za pan brat. Warszawa 1982.

 • Miodek, J.: Jaka jesteś polszczyzno. Wrocław 2002.

 • Miodek, J.: ABC polszczyzny. Wrocław 2002.

 • Černý, J.: Úvod do studia jazyka. Olomouc 1998.

 • Lotko, E.: Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc 2003.

 • Lotko, E.: Synchronní konfrontace češtiny a polštiny. Olomouc 1997.


 • Sławiński, J. (Red.): Słownik literatury polskiej. Wrocław 2000.

 • Głowiński, M., Kostkiewiczowa, T., Okopień-Sławińska, A., Sławiński, J.: Słownik terminów literackich. Wrocław 2000.

 • Miłosz, C.: Historia literatury polskiej. Kraków 1995.

 • Krzyżanowski, J.: Historia literatury polskiej. Warszawa 1964.

 • Heska-Kwaśniewicz, K., Zeler, B. (Red.): Poezja polska – interpretacje. Katowice 2000.

 • Eustachiewicz, L.: Obraz współczesnych prądów literackich. Warszawa 1978.

 • Štěpán, L. (Red.): Slovník polských spisovatelů. Praha 2000.

 • Fiut, A. V Evropě čili… (eseje nejen o polské literatuře). Olomouc 2001.


 • Davies, N.: Boże igrzysko. Warszawa 1991.

 • Kębłowski, J.: Dzieje sztuki polskiej. Warszawa 1987.

 • Topolski, J.: Historia Polski. Kraków 1992.

 • Wandycz, P. S.: Střední Evropa od středověku po současnost. Praha 1998.


 • Gromová, E., Hrdlička, M., Vilímek, V. (Red.): Antologie teorie odborného překladu (výběr z prací českých a slovenských autorů). Ostrava 2010.

 • Knittlová, D: K teorii a praxi překladu. Olomouc 2000.

 • Lotko, E.: Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava 1986.

 • Lipiński, K.: Vademecum tłumacza. Kraków 2006.

 • Pieńkos, J.: Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne. Warszawa 1993.
mohlo by vás zajímat

» Proč studovat na Ostravské univerzitě

» Dny otevřených dvěří

» OU@live - živý online magazín Ostravské univerzity

» Studuj s námi v zahraničí

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub