OU > Uchazeč > Vyber si studijní obor

Nabízené studijní obory pro přijímací řízení

zpět

UPOZORNĚNÍ: Obor nebyl pro tento cyklus přijímacího řízení otevřen.

Název oboru:Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Typ studia:doktorské
Forma studia:kombinované
Titul:Ph.D.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:6 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra informačních a komunikačních technologií
Anotace oboru:Cílem doktorského studia je jednak systémová příprava odborníků v oboru informatiky k samostatné tvůrčí práci ve vědě, výzkumu nebo vývoji v oboru didaktiky informatiky a vzdělávání, jednak příprava těchto odborníků pro řešení náročných, komplexních teoretických i praktických problémů spojených s problematikou vyučování informatiky.
Absolventi tohoto studia doplní svá pregraduální studia o podrobnou znalost obsahu a metod nejen vybraných disciplín z oboru informatiky, ale i nových směrů v oblasti pedagogicko-psychologické. Získají přehled o historii didaktiky informatiky a orientaci v současných názorech na vzdělávání v informatice u nás i v zahraničí, budou vybaveni znalostmi, které jim usnadní organizaci vyučování informatiky.
Profil absolventa:Absolventi tohoto studia doplní svá pregraduální studia o podrobnou znalost obsahu a metod nejen některých disciplín z oboru informatiky, ale i nových směrů v oblasti pedagogicko-psychologické. Získají přehled o historii používání informačních technologií ve výuce a orientaci v současných názorech na vzdělávání v informatice u nás i v zahraničí, budou vybaveni znalostmi, které jim usnadní organizaci vyučování informatiky. Absolventi získají nové znalosti a dovednosti v oblasti projektování moderních informačních systémů, v teoretických základech informatiky a při tvorbě výukových materiálů pro e-learning. Budou umět používat moderní autorské systémy, což předpokládá i rozšíření znalostí a dovedností v oblasti multimédií a vizuálního a objektově orientovaného programování, znalostí z oblasti teorie i praxe počítačů. Budou seznámeni i s použitím vybraných matematických metod užitých pro řešení problémů s využitím počítače.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška:e-přihláška
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:výběrové řízení
Obsah přijímací zkoušky: