OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Orgány a vedení univerzity > Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na OU > Aktuality

Aktuality

Aktualizace kolektivní smlouvy

Panem rektorem prof. MUDr. Janem Latou, CSc. a předsedkyní ZO VOS OU PhDr. Ilonou Plevovou, PhD., byla podepsána nová Kolektivní smlouva na období 1. ledna 2018 až 31. prosince 2020.
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub