OU > Univerzita PRO > Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku

Název akce CŽV:Žít zdravěji a aktivněji
Fakulta / organizační jednotka:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (OU)
Cílová skupina:věk 55+
Doba trvání / hodinová dotace:2 semestry / 1 rok
Cena:500,- Kč/ 1 rok studia
Forma:kombinované
Organizace studia:kombinovaná
Garantující odborná katedra:Ústav ošetřovatelství a porodní asistence (Lékařská fakulta OU)
Garant:doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Pedagogický poradce:PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
Anotace:Cílem je zvýšit vědomosti seniorů v oblasti zdraví, zdravého životního stylu a prevenci chorob, motivovat je ke zdravému a aktivnímu životu, a tím přispět ke zvýšení kvality života ve stáří a podpoře prosperity ve stárnoucí společnosti. Nabízená aktivita vychází z předpokladu, že vzdělávání je významným zdrojem aktivního života, má pozitivní vliv na zdraví a zabraňuje sociálnímu vyloučení starších osob.
Roční (dvousemestrální) vzdělávání bude probíhat během akademického roku 2017/2018. Přednášky probíhají v zimním a letním semestru. Přednášky jsou dále obohaceny o exkurze. Vzdělávání je organizováno Lékařskou fakultou OU v souladu s novelou zákona č. 111/l998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, §60.
Způsob ukončení studia:70% účast na přednáškách
Výstupní doklad:certifikát o účasti
Přihlášky:ANO
Podávají se elektronicky přes e-přihlášku ke studiu.
Přihlášky můžete podat pouze od 12. do 13. června 2017.
Přijímací řízení:NE
Uzávěrka přihlášek:13. června 2017
Kontakt / další informace:Bc. Renáta Žemlová
Způsob platby:převodem na účet 500,- Kč za celý akademický rok (2 semestry)
Vyučující:PhDr. Zdeňka Šináglová,
doc. MUDr. Peter Koliba, CSc.,
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.,
Mgr. Renáta Genserková,
MUDr. Ilona Nedvědová,
MUDr. Pavol Holéczy, CSc.,
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.,
MUDr. Jan Všetička,
MUDr. Tomáš Grézl,
prof. MUDr. Milan Grundmann, CSc.,
Mgr. Olga Večeřová,
MUDr. Jiří Szeliga
Plán studia / rámcový harmonogram:Termíny výuky:
Výuka se uskuteční v budově Lékařské fakulty Ostravské univerzity jednou za 14 dní. Výukový den je stanoven na středu. Vzdělávání obsahuje přednášky akademiků a odborníků z praxe a také exkurze. Podmínkou pro ukončení studia je absolvování 70% přednášek. Po úspěšném absolvování obdrží absolventi osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
Vzdělávání na univerzitě třetího věku trvá jeden rok, tedy dva semestry a je rozděleno na 12 tematických celků. Zimní semestr probíhá od září 2017 do prosince 2017 a letní semestr probíhá od února 2018 do června 2018.
Termíny výuky: středa (1x za 14 dní) od 14:00 do 16.00 hod. (výukové termíny zimního semestru: 20. 9. 2017, 4. 10. 2017, 18. 10. 2017, 1. 11. 2017, 15. 11. 2017, 29. 11. 2017; výukové termíny letního semestru 7. 3. 2018, 21. 3. 2018, 4. 4. 2018, 18. 4. 2018, 2. 5. 2018, 16. 5. 2018)
Harmonogram přednášek na ZS 2017/2018 ikona pdf
Harmonogram přednášek na LS 2017/2018 ikona pdf
Další informace:Předešlé kurzy
instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub