OU

Tomáš Jarmara

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: G 212, budova G
SA 501, budova SA
funkce:děkan PdF OU
obor činnosti:politologie, mezinárodní vztahy, výchova k občanství a demokracii
katedra / středisko (fakulta): Děkanát Pedagogické fakulty
Centrum studií evropské identity (Pedagogická fakulta)
Katedra výchovy k občanství (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2501
553 46 2605
602 572 895
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Vybrané publikace

Jarmara, T. Demokracie a aktivní občan ve školní praxi. Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2017, roč. 8, s. 22-36. ISSN 1805-3963.

Všechny publikace

Jarmara, T. Demokracie a aktivní občan ve školní praxi. Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2017, roč. 8, s. 22-36. ISSN 1805-3963.
Jarmara, T. Education for active citizenship. 2015.
Jarmara, T. Snaha politických stran o regulaci médií veřejné služby. Civilia. 2015, roč. 6, č. 6, s. 4-15. ISSN 1805-3963.
Jarmara, T. Média - hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka?. In: P.Krákora. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích. Praha: Epocha, 2014. s. 34-46. ISBN ISBN 978-80-7425-242-6.
Jarmara, T. Politické strany: institucionalizace, univerzalizace, kartelizace. první. vyd. Havířov: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 217 s. ISBN 978-80-7464-229-6.
Jarmara, T. Výchova k aktivnímu občanství. 2013.
Jarmara, T. Historické okolnosti vzniku občanské společnosti: Formování demokratických společností v Evropě. In: Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství. První. vyd. Praha: Epocha Praha, 2012. s. 69-92. Eudica. ISBN 978-80-7425-167-2.
Jarmara, T. Participační demokracie a politické strany Nové levice. Civila. 2012, roč. 3, č. 2, s. 18-26. ISSN 1805-3963.
Jarmara, T. Party Government in Political Practice: Participation Indeces. Politické vedy. 2012, roč. 15, č. 2, s. 185-200. ISSN 1335-2741.
Jarmara, T. A Citizen, Civil Society: Citizen´s Participation and Czech Democracy. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: in - PRESS CZ s. r. o., Havířov, 2011. s. 9-36. 1. ISBN 978-80-7464-105-3.
Jarmara, T. a Labischová, D. Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective.. 2011.
Jarmara, T. Evoluční přístup ke studiu politických stran: strana kartelu. Slovak Journal of Political Sciences. 2011, roč. 11, č. 11, s. 136-156. ISSN 1338-3140.
Jarmara, T. Institutionalization of Post-Communist Political Parties. Wschodnioznawstvo. 2011, s. 177-190. ISSN 2082-7695.
Jarmara, T. Introduction-Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. s. 5-8. ISBN 978-80-7464-105-3.
Jarmara, T. Občanská společnost v historické perspektivě: český diskurs. In: Soudobé dějiny a jejich reflexe ve výuce. 1. vyd. Praha: Epocha Praha, 2011. s. 77-94. Erudica. ISBN 978-80-7425-130-6.
Jarmara, T. Participační formy demokracie v integrovaném světě. Civila-revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2011, roč. 2, s. 39-47. ISSN 1214-1348.
Jarmara, T. Politické strany: kapitoly z teorie a praxe politických strany. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě: in-PRESS CZ s. r. o., Havířov, 2011. 207 s. ISBN 978-80-7464-056-8.
Jarmara, T. TOP 09 a Věci veřejné v kontextu institucionalizace českých politických stran po roce 1989. Politologická revue. 2011, roč. 17, s. 56-74. ISSN 1211-0353.
Jarmara, T. Výchova demokratického občana: praktické formy participace v politickém životě. In: Multikulturalita a výchova k občanství ve středoevropském kontextu. Praha: Epocha Praha, 2011. s. 50-63. Edice Erudica. ISBN 978-80-7425-079-8.
Jarmara, T. Výchova k aktivnímu občanství. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě: in-PRESS CZ s. r. o., Havířov, 2011. 129 s. ISBN 978-80-7464-030-8.
Jarmara, T. Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu. In: Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu. Olomouc: Katedra společenských věd, PdF, UP Olomouc. 2010.
Jarmara, T. Institucionalizace politických stran v procesech demokratické tranzice. In: Svobodné volby v Československu 1990. 1. vyd. Praha: Epocha Praha, 2010. s. 182-193. Edice Erudica. ISBN 978-80-7425-078-1.
Jarmara, T. Institute of International Studies University of Wroclaw. 2010.
Jarmara, T. Institute of International Studies University of Wroclaw. 2010.
Jarmara, T. Multikulturalismus v politické praxi Evropské unie a České republiky: kulturní integrace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Civilia VI.. 2010, s. 12-18. ISSN 1214-1348.
Jarmara, T. Politické strany: typologie koalic. In: Člověk-Kultura-Média. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 28-37. ISBN 978-80-248-2340-9.
JARMARA, T. Politické strany: vybrané kapitoly z teorie a praxe politických stran. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. 180 s. ISBN 978-80-248-2263-1.
Jarmara, T. T. G. Masaryk a jeho pojetí vztahu politiky a náboženství. In: Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu v letech 1918-2008. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. s. 7-14. ISBN 978-80-7368-642-0.
Jarmara, T. Volební studio Radiožurnálu. 2010.
Jarmara, T. Agenda of intercultural policies in the states of EU. In: NAUCZYCIELE EUROPEJSCY W PRZESTRZENI EDUKACJI WIELO- I MIĘDZYKULTUROWEJ. Kamieni Śląski: NSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. 2009.
Jarmara, T. Člověk, dějiny, hodnoty IV. jako filozofický, sociologický a politologický problém. 2009.
Jarmara, T. Výstava ke 160. výročí založení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 2009.
Jarmara, T. Wpływ religii jako kulturalnego i politycznego fenomena na polityczne życie w Republice Czeskiej po1989 roku.. In: Państwo - społeczeństwo - religia we współczesnej Europie. Toruń: Wydawnictvo Adam Marszalek, 2009. Wydawnictvo Adam Marszalek, 2009. s. 188-201. ISBN 978-83-7611-364-7.
Jarmara, T. Wroclaw University. 2009.
Jarmara, T. K některým aspektům multikulturalismu. In: Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávaní. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2008. s. 64-73. ISBN 978-80-7368-514-0.
Jarmara, T. Krajské a senátní volby ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.. 2008.
Jarmara, T. Má Masarykova dělnická akademie dobrý směr?. Literární noviny. 2008, roč. 20, č. 52, s. 4-4. ISSN 1210-0021.
Jarmara, T. Občanská sdružení jako téma v hodinách OV. In: Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávaní. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2008. s. 85-93. ISBN 978-80-7368-514-0.
Jarmara, T. Vztah náboženství a politiky v českých zemích: období po vzniku samostatné České republik. In: Katechetika Historie Teologie. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. s. 252-264. ISBN 978-80-7368-537-9.
Jarmara, T. Wroclaw University. 2008.
Jarmara, T. Między UE a USA: koncepcja czeskej polityki zagranicznej. 1. vyd. Uniwersytet Wrocław: Uniwersytet Wrocław, 2007. 256 s. ISBN 978-83-60011-60-7.
Jarmara, T. Multikulturalismus: ideologie polarizace. In: Člověk, dějiny, honoty III.. Ostrava: Repronis, 2007. Repronis, 2007. s. 183-188. ISBN 80-7368-273-7.
Jarmara, T. Prešovská univerzita. 2007.
Jarmara, T. První monografie ostravské hornické kolonie. 2007.
Jarmara, T. Před polednem. 2007.
Jarmara, T. Před polednem. 2007.
Jarmara, T. Wroclaw University. 2007.
Jarmara, T. Evropská unie jako interkulturní společnost. In: Kapitoly z multikuturní tolerance IV. Praha: Univerzita Karlova EIS SVLP, 2006. Univerzita Karlova EIS SVLP, 2006. s. 49-61. ISBN 80-903623-0-3.
Jarmara, T. Geopolityka w Polsce i zagranicą: historia i wspólczesność. In: Geopolityka w Polsce i zagranicą: historia i wspólczesność. Wroclaw: Instytutu Studiów Międzynarodowych, Uniwesytet Wroclawski. 2006.
Jarmara, T. Týden v regionech. 2006.
Jarmara, T. Volební studio. 2006.
Jarmara, T. K některým politickým aspektům multikulturalismu. In: Člověk, dějiny, hodnoty II. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 173-176. ISBN 80-7368-021-1.
Jarmara, T. Rozwój czeskich mediów po 1989 roku. In: Europa Srodkowa Dekada Transformacji. Wroclaw: Instytut Studiów Miedzynarodowych, Uniwersytet Wroclaw, 2005. s. 157-180. Europa Srodkowa. ISBN 83-60011-17-6.
Jarmara, T. Týden v regionech. 2005.
Jarmara, T. Hra na prezidenta. Listy. 2004, roč. 34, č. 4, s. 84-86. ISSN 1210-1222.
Jarmara, T. Nová témata ve vzdělávacím procesu občanské výchovy. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů občanské výchovy. s. 38-49. ISBN 80-7042-362-5.
Jarmara, T. Týden v regionech. 2004.
Jarmara, T. Vliv volebního systému na stranický systém: poměrný volební systém. Verjná správa a spoločnosť. 2004, roč. 5, s. 55-63. ISSN 1335-7182.
Jarmara, T. Analýza vývoje politických stran v ČR z hlediska teorie Catch-all party. Acta Universitatis Plackianae Olomoucensis. 2003, roč. 1, č. 1, s. 17-39. ISSN 1214-3251.
Jarmara, T. Subsidiarita - cesta k zabezpečení demokratických pravidel?. In: Prohlubování demokracie v Evropské unii. Ostrava: PS PČR, Klub mladých Evropanů. 2003.
Jarmara, T. Aplikace teorie strany kartelu na vývoj politických stran v ČR. Politologická revue. 2002, ISSN 1211-0353.
Jarmara, T. Fulghumova židle? věc interpretace. In: Sborník prací FF OU . Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. ISBN 80-7042-614-4.
Jarmara, T. Vývoj stranického systému ČR po roce 1989: tendence ke straně kartelu ?. In: Člověk ? Dějiny ? Hodnoty . Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. ISBN 80-7042-219-X.
Jarmara, T. Politické strany a jejich systémy - česká specifika. 2000.
Jarmara, T. Lund University. 1999.
Jarmara, T. Liverpool John Moores University. 1997.


AutorNázev práceTypRok
Kopecký TomášAnalýza výsledku voleb do krajského zastupitelstva Moravskoslezského kraje v létech 2004 - 2008.diplomová  
Bílková AndreaAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Ostrožská Nová Ves v letech 2010 - 2014diplomová 2017 
Cyprichová LenkaPoválečný vývoj ve městě Krnov v letech 1945-1947diplomová 2016 
Zapadlo MarekAnalýza výsledku komunálních voleb ve městě Šumperku v letech 2006-2014.diplomová 2016 
Zeman KarelObčanská společnost ve městě Nový Jičíndiplomová 2016 
Bandorová StanislavaObčanská společnost ve městě Karvinádiplomová 2015 
Cieslar DavidAnalýza komunálních voleb ve městě Třinec v letech 2006-2014diplomová 2015 
Lefenda GabrielaVzestup politického extremismu v Moravskoslezském kraji v r. 2013diplomová 2015 
Liszoková EvaZastoupení žen ve veřejné správě statutarních měst Moravskoslezského krajediplomová 2015 
Pyszko MichalAnalýza výsledku komunálních voleb v obci Návsídiplomová 2015 
Lipinský VáclavPolitický extremismus a radikalismus v České republice: Dělnická strana sociální spravedlnosti.diplomová 2014 
Pelcová KláraObčanská společnost v obci Větřkovicediplomová 2014 
Sližová LenkaZastoupení žen v politice v Moravskoslezském krajidiplomová 2014 
Haichlová RadkaAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Petřvalddiplomová 2013 
Krejčí JakubAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Petrovice u Karvinédiplomová 2013 
Mokroš OndřejAnalýza výsledků komunálních voleb ve statutárním městě Havířovdiplomová 2013 
Brabec MichalObčanská demokratická strana: ODS v politickém systému ČR po roce 2002diplomová 2012 
Žídek LukášČeská televize - reflexe menšin?diplomová 2012 
Dostál RostislavAnalýza komunálních voleb ve městě Šenov v létech 1998 až 2006diplomová 2011 
Bičejová BarboraReflexe českého politického myšlení v české literatuřediplomová 2010 
Korneta JiříAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Raškovice po roce 1989diplomová 2010 
Zajíček MichalGeopolitický vývoj českých zemí ve 20. stoletídiplomová 2010 
Smoláková SoňaObčanská společnost v Kopřivnicidiplomová 2009 
Štancl LadislavVývoj české zahraniční politiky po roce 1993.diplomová 2009 
Vojkůvka PavelPerspektivy sociálního státu v Evropědiplomová 2009 
Grussmannová AliceAnalýza komunálních voleb ve městě Havířov v letech 2002 - 2006diplomová 2008 
Kadlčíková ZuzanaVývoj KSČM po roce 1989diplomová 2008 
Vejdovská EvaOSN a UNESCOdiplomová 2008 
Zielina AdamAnalýza komunálních voleb ve městě Havířov v letech 1998 - 2006diplomová 2008 
Huňka JiříTransformace českého tisku po roce 1989diplomová 2007 
Konečný PetrAnalýza výsledku komunálních voleb v obci Kozlovicediplomová 2007 
Peš StanislavAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Kopřivnice po roce 1989diplomová 2007 
Prášilík AdamVývoj českých médií po roce 1989: televizní vysílánídiplomová 2007 
Stanislav PavelAktuální stav občanské společnosti v ČR: participace občanů na správě věcí veřejnýchdiplomová 2007 
Leciánová JanaOSN - vznik, historie, organizace a současnost a UNESCOdiplomová 2006 
Leciánová MarcelaObčanská společnost a občanská sdružení v Hlučínědiplomová 2006 
Mrázek MartinOSN na prahu 21. stoletídiplomová 2006 
Rubíček ŠtěpánTeorie demokracie, princip svobody, rovnosti a většinydiplomová 2006 
Varmus MichalAnalýza komunálních voleb v Ostravě-Svinově v letech 1994-2002diplomová 2006 
Čaniga DenisRelevance malých politických stran při tvorbě vládních koalic České republikybakalářská 2017 
Dvořák TomášMigrační krize a postoj zemí Visegrádské čtyřkybakalářská 2017 
Káňa PetrAnalýza výsledků komunálních voleb v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz v letech 2010 - 2014.bakalářská 2017 
Kravčíková JanaZnalost problematiky EU mezi žáky základní školy a gymnáziabakalářská 2016 
Kuráková DominikaAnalýza výsledků komunálních voleb v obci Řepiště v letech 2010 - 2014bakalářská 2016 
Myšková MarkétaLevicová poezie a próza v období První Československé republiky v kontextu politického myšleníbakalářská 2016 
Bílková AndreaObčanská společnost v obci Ostrožská Nová Vesbakalářská 2015 
Kříž FilipVliv Opoziční smlouvy na politický systém České republiky.bakalářská 2014 
Sikorová MarkétaObčanská společnost v obci Bystřicebakalářská 2014 
Zapadlo MarekGeopolitika moří a oceánů: Jihočínské mořebakalářská 2014 
Bandorová StanislavaČeskoslovensko v letech 1968 - 1989bakalářská 2013 
Šeděnková SandraPolitický systém druhé republiky (1938 - 1939): autoritativní demokracie?bakalářská 2013 
Šubrtová MiroslavaAnalýza komunálních voleb v obci Třebíč v letech 2006 - 2010.bakalářská 2013 
Zeman KarelAnalýza výsledků komunálních voleb ve městě Nový Jičín v letech 2002 - 2010bakalářská 2013 
Lipinský VáclavPostavení a pozice KDU-ČSL ve Fulnekubakalářská 2012 
Petrášová VěraVůdcovství ve vzdělávací organizacibakalářská 2010 


Nenalezen žádný záznam.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub