OU

Radim Badošek

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:PhDr. Radim Badošek, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 411, budova SA
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:psychologické diagnostické metody, experimentální psychologie, kreativita v technických oborech
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
Centrum pedagogického výzkumu (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2687
e-mail: radim.badosek@osu.cz
osobní WWW stránka:

Vzdělání

1998 – 2003Mgr. – FF UP v Olomouci, studijní obor: Jednooborová psychologie
2003 PhDr. - FF UP v Olomouci, studijní obor: Jednooborová psychologie
2011Ph.D. - FF UP v Olomouci, obor: Klinická psychologie

Praxe

2003 – 2007TAKT s.r.o. (psycholog)
2007 – dosudKatedra pedagogické a školní psychologie PdF OU (odborný asistent)
2011 – dosudKatedra pedagogické a školní psychologie PdF OU (tajemník katedry)

Odborné zaměření (přednášené předměty)

  • Obecná psychologie
  • Vývojová psychologie
  • Metodologie psychologického výzkumu
  • Experimentální psychologie

Vědeckovýzkumná činnost

2007 – 2008Výzkum masových vražd ve školním prostředí.
2008 – dosudVýzkum technickopraktického nadání a kreativity.
2008 – dosudZkoumání možností validizace projektivní metody Kresba lidské postavy.

Granty a projekty

2008 – 2009Technický talent
Projekt podporovaný interním grantem Ostravské Univerzity, 2008-2009
Řešitelé za KPE: PhDr. Radim Badošek, Mgr. Marek Biolek, PhDr. Tereza Kimplová Ph.D., Mgr. Jana Mynářová, doc. PhDr. Jitka Šimíčková-Čížková, CSc., PhDr. Bohumil Vašina
2009 Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením
Interní grant Ostravské univerzity IGS PdF 4/2009
Řešitel: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Radim Badošek
2009 – 2010Systémová podpora rozvoje technické gramotnosti v MSK
(RRC/04/2009)
Řešitel: Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Metodik: PhDr. Radim Badošek
2010Adaptivní individualizovaná výuka v e-learningu
Projekt financovaný MŠMT (CZ.1.07/2.3.00/09.0019)
Řešitel: Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Metodik: PhDr. Radim Badošek
2009 – 2012Systém využití počítačem podporovaných experimentů posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol
(CZ.1.07/2.3.00/09.0024), 2009-2012
Řešitel: RNDr. Martin Malčík,Ph.D.
Spoluřešitel: PhDr. Radim Badošek
2012 – 2015FLEXIMATERNITY
CZ.1.04/3.4.04/76.00177
Řešitel: Zdeňka Rusnoková GRACENT – poradenské a vzdělávací centrum, v.o.s.
Spoluřešitel za OSU: PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Participuje za OSU: PhDr. Radim Badošek

Další vzdělávání (kurzy)

2001Hlubší sebepoznání adeptů a pracovníků v pomáhajících profesích III., DŮM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ - denní sanatorium s psychoterapeutickou péčí Ostrava
2002Krátká strategická terapie, IPIPAPP, Olomouc
2009Kresba lidské postavy (FDT), Olomouc
2010Vzdělávací víkend – Modul metodologicko-statistický, FF UP Olomouc
2012Výcvikový kurs v biofeedbacku jako psychoterapeutické metodě, ABC Slovenský inštitút pre výcvik v KBT, Liptovský Mikuláš


Nepodařilo se načíst záznamy.

Zobrazit všechny publikaceAutorNázev práceTypRok
Kantorová EvaOsobnost a fyzická kondicediplomová 2017 
Malchárková JarmilaOsobnostní rysy a fyziologické projevy v zátěžové situacidiplomová 2016 
Bartlová ZdeňkaKomparace vybraných psychologických aspektů na běžných ZŠ a malotřídních školáchdiplomová 2014 
Libosvárová KateřinaVliv hudby na subjektivní odhad rychlostidiplomová 2014 
Komárková MagdalénaSebepoškozování u dětí a adolescentůdiplomová 2013 
Slíva LukášProxemika studenta ve výuce a jeho úspěšnostdiplomová 2013 
Klodová LýdieMultitasking u předškolních dětíbakalářská  
Pasterňáková AnnaObecné změny v sebehodnocení v závislosti na expozici estetického pohybubakalářská 2016 
Pavčová LenkaProjevy agrese dětí v procesu adaptace na kolektiv mateřské školybakalářská 2016 
Zehnalová EvaPůsobení moderních technologií na děti v předškolním věkubakalářská 2016 
Kantorová EvaInterakce mezi mírou znalostí o výchově ke zdraví a zdravým životním stylembakalářská 2015 
Konieczná ZuzanaScreening nadaných dětí v MŠbakalářská 2015 
Tyrlíková GabrielaMotivační faktory výběru profese: Učitelka v mateřské školebakalářská 2015 
Hladíková AnežkaPredikční schopnost kresby dítěte pro přijetí do 1. třídybakalářská 2014 
Malchárková JarmilaMěření tepové frekvence jako indikátoru míry stresubakalářská 2014 
Kotlárová AnnaVývoj laterality v předškolním věkubakalářská 2013 
Križková MartinaReakční čas jako prediktor školního úspěchubakalářská 2013 
Walková LenkaMotivační činitelé pedagogických pracovníků na druhém stupni ZŠ a SŠbakalářská 2011 
Křepelková KristinaVývoj osobnosti u dětíbakalářská 2010 
Kupková AlenaEmoční inteligencebakalářská 2010 
Lukáčová PavlaVývoj stability osobnosti v období dospíváníbakalářská 2010 
Polášek OtoOvlivnění osobnosti hudboubakalářská 2010 
Fričová KarinSpecifické rysy v kresbě u dětí s postiženímbakalářská 2009 


Inovace výuky v rámci zvyšování odborných kompetencí
Hlavní řešitelPhDr. Radim Badošek, Ph.D.
Období1/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Předsudky studentů a pedagogů OU k lidem se zrakovým postižením
Hlavní řešitelPhDr. Tereza Kimplová, Ph.D.
Období1/2009 - 12/2009
PoskytovatelPedagogická fakulta
Stavukončený