OU

Radek Čech

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: D 511, budova D
funkce:tajemník katedry
obor činnosti:kvantitativní lingvistika, syntax, korpusová lingvistika, fonetika a fonologie, psaní textů
katedra / středisko (fakulta): Katedra českého jazyka (Filozofická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 1862
e-mail:
osobní WWW stránka:http://www.cechradek.cz

Vzdělání

2005PdF UP Olomouc – vědecká hodnost Ph.D.
1994 - 2001FF UP Olomouc - studium oboru historie (Mgr.)
1992 - 1998PdF UP Olomouc - studium oboru český jazyk a literatura – občanská výchova (Mgr.)
1988 - 1992Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Praxe

2005 - dosudKČJ FF OU, odborný asistent
2012 - 2013Katedra obecné lingvistiky FF UP Olomouc, odborný asistent
2000 - 2002Sedmikráska, základní škola o. p. s., Rožnov pod Radhoštěm – učitel českého jazyka, historie a občanské výchovy

Výzkum a grantová činnost

 • Granty aktivní:
  • GAČR P406/11/0268 Historická sémantika - člen řešitelského týmu
  • EE2.3.20.0161 - Lingvistická a lexikostatistická analýza ve spolupráci lingvistiky, matematiky, biologie a psychologie (2012-2015, MSM/EE) - člen řešitelského týmu
 • Granty neaktivní:
  • GP405/08/P157 - Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých vět (z hlediska emergentní gramatiky) - řešitel

Členství v redakčních radách a profesních organizacích

 • International Quantitative Linguistics Association
 • Jazykovědné sdružení ČR
 • člen redakční rady Journal of Quantitative Linguistics

Posuzovatelská a recenzní činnost

 • Posudky pro Grantovou agenturu ČR a Grantovou agenturu Univerzity Karlovy
 • Recenze a hodnotitelské posudky pro odborné časopisy Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, EPL (Europhysics Letters), Poznań Studies in Contemporary Linguistics, Studie z aplikované lingvistiky, Journal of Quantitative Linguistics, Naše řeč, Chinese Science Bulletin, International Journal of Speech Language and the Law

Univerzitní aktivity

2009 - 2012Akademický senát FF OU – člen

Základní výzkumné zaměření

 • kvantitativní lingvistika – textologie, syntax, komplexní sítě
 • obecná lingvistika – teoretické a metodologické aspekty lingvistiky


Chromý, J. a Čech, R. Deskripce, explanace, reprezentativnost: odpověď Františku Štíchov. Korpus - gramatika - axiologie. 2017, č. 15, s. 26-30. ISSN 1804-137X.
Altmann, G., Čech, R. a Mačutek, J. Entropie. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Mačutek, J., Čech, R. a Milička, J. Menzerath-Altmann Law in Syntactic Dependency Structure. In: Depling 2017: Proceedings of the Fourth International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2017) 2017-09-18 Pisa. Linköping: Linköping Electronic Conference Proceedings, 2017. s. 100-107. ISBN 978-91-7685-467-9.
Čech, R., Vincze, V. a Altmann, G. On motifs and verb valency. In: Motifs in Language and Text. Berlin/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2017. s. 13-36. Quantitative Linguistics, 71. ISBN 978-3-11-047496-1.
Popescu, I., Miangah, T. M., Gnatchuk,, H., Čech, R., Bodoc, A. a Altmann, G. On rank-frequency distributions in poetry. Glottometrics. 2017, s. 30-54. ISSN 1617-8351.
Koščová, M., Čech, R. a Mačutek, J. Shluková analýza. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. a Kubát, M. Slovní bohatství textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. a Kubát, M. Tematická koncentrace textu. In: P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-480-5.
Čech, R. Universität Wien. 2013.

Zobrazit všechny publikaceZkratkaNázev předmětu
ADECJAktuální dění v české jazykovědě
AZDBAutomatické zpracování jazyka a textu
AZJAAutomatické zpracování jazyka a textu
BSZP1Seminář k závěrečné bakalářské práci 1
BSZP2Seminář k závěrečné bakalářské práci 2
BSZP3Seminář k závěrečné bakalářské práci 3
CJPR1Jazykové praktikum 1
CJPR2Jazykové praktikum 2
DECLIKapitoly z dějin lingvistiky
DLJDADějiny lingvistiky
FFJDAFonetika a fonologie
FFONLFonetika a fonologie
GKORPGramatika a korpus
GRCE1Normativní gramatika češtiny 1
GRCE4Normativní gramatika češtiny 4
JAZYZZáklady jazykovědy
KDLINKapitoly z dějin lingvistiky
LPJDBLingv. přístupy k analýze liter. textu
NCJP1Český jazyk pro překladatele 1
OBJAZObecná jazykověda
PCJ1Český jazyk pro polonisty 1
PSATEPsaní odborného textu
PSJKUSpisovný jazyk a jazyková kultura
P1DBPsaní textů 1
P1JAPsaní textů 1
P2DBPsaní textů 2
P2JAPsaní textů 2
QATEAKvantitativní textové analýzy
QTEANKvantitativní textové analýzy
SJKUTSpisovný jazyk a jazyková kultura
SPVYCSpisovná výslovnost češtiny
SYJDASyntax
SYNT1Syntax 1
S1JDBProjektový seminář 1
S2JDBProjektový seminář 2
UCNKÚvod do práce s Českým národním korpusem
UJCESÚvod do studia českého jazyka
UKDBÚvod do korpusové lingvistiky
UKJAÚvod do korpusové lingvistiky
UKORPÚvod do korpusové lingvistiky
VAJDBValence a její význam v jazyk. systému
ZHHLZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZHJDBZáklady hygieny hlasu a logopedie
ZPJDBZáklady praxe pro učitele českého jazyka
ZPUCZáklady praxe pro učitele českého jazyka
1SJDBProjektový seminář 1
2SJDBProjektový seminář 2
9KLKvantitativní lingvistika
9MJVMetodologie jazykovědného výzkumu
9SCNJStratifikace českého národního jazyka


AutorNázev práceTypRok
Strakošová MarkétaAnalýza tzv. deskriptivity textu v díle Josefa Škvoreckéhodiplomová 2016 
Blokešová ZuzanaMluva žen a mužů - existují rozdíly?diplomová 2012 
Bruková KateřinaPraktická cvičebnice skladby ČJ pro interaktivní tabulidiplomová 2011 
Klváčková BarboraSlovosled parataktických konektorůdiplomová 2011 
Adámková LucieBohuslav Havránek - osudy českého poválečného strukturalismudiplomová 2009 
Esterková YvonaHistorie polemik o spisovné češtinědiplomová 2009 
Chatrná KateřinaFunkce výrazu "se" v současné češtině (korpusová analýza)bakalářská  
Chaleplis VasiliosEufonie v poezii V. Hraběte: Kvantitativní analýzabakalářská 2016 
Místecký MichalSouhláskové shluky jako eufonický prostředekbakalářská 2016 
Kočanová NikolaDyslálie u žáků 1. třídy základních školbakalářská 2015 
Košťálová KateřinaVýslovnost hláskových spojení u středoškolských studentů z Liberce a z Ostravybakalářská 2015 
Pelegrinová KateřinaPravovalenční charakteristiky finitních a infinitivních tvarů slovesbakalářská 2015 
Samsely VeronikaSlovosledná pozice přívlastku a jeho délka v jednoduché větěbakalářská 2015 
Kachtíková JanaZvuková stránka jazykových projevů zastupitelů města Vsetínabakalářská 2014 


Vývoj českých pronominálních enklitik
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
Aplikace neuronových sítí v diachronní a synchronní sémantické analýze textů
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
Prohloubení spolupráce mezi katedrou českého jazyka, Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a Institute für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien v oblasti kvantitativní lingvistiky
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období2/2015 - 12/2015
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
Analýza příznaků vysoké a nízké tranzitivity českých věd (z hlediska emergentní gramatiky)
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Radek Čech, Ph.D.
Období1/2008 - 12/2010
PoskytovatelPostdoktorský projekt GA ČR
Stavukončený
facebook
instagram
youtube
twitter
google+
linked in
rss
social hub