OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Neuropaliativní a rehabilitační přístup pro zachování kvality života pacientů v pokročilé fázi vybraných neurologických onemocnění.
Id projektu17-29447A
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.
Období4/2017 - 12/2020
PoskytovatelÚstav ošetřov. a porodní asistence, GP Min. zdravotnictví
Stavřešený
AnotaceHlavním cílem projektu je vytvoření a ověření konceptu neuropaliativní a rehabilitační péče pro pacienty s vybranými neurologickými onemocněními v pokročilé fázi nemoci. Dále hodnocení bio-psychosociálních a spirituálních potřeb těchto pacientů a jejich pečujících v souvislosti s kvalitou života vytvořenými standardizovanými nástroji. Cíle projektu budou naplněny triangulací výzkumných metod. Nový koncept péče a hodnotící nástroje budou vytvořeny analýzou hloubkových rozhovorů a ohniskových skupin. Kvalitativní data budou analyzována metodou zakotvené teorie. Koncept péče bude testován v rámci intervenční studie. Pomocí kvantitativní analýzy bude hodnocen efekt poskytnuté intervence na saturaci potřeb, kvalitu života a kvalitu péče. Do výzkumného souboru budou zařazeni pacienti s vybranými neurologickými onemocněními typu roztroušené sklerózy, vybraných neurodegenerativních onemocnění a onemocnění motorického neuronu a jejich rodinní příslušníci. Na základě výsledků budou vytvořeny edukační materiály a certifikovaný kurz pro zdravotnické pracovníky. Cílem projektu je vytvoření a ověření konceptu neuropaliativní a rehabilitační péče pro pacienty s vybranými neurologickými onemocněními v pokročilé fázi nemoci. Dále hodnocení komplexních potřeb těchto pacientů a jejich pečujících v souvislosti s kvalitou života vytvořenými měřícími nástroji.

Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium.

Vysokoškolákem na zkoušku