OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Temná strana biologie plastidů: evoluce a funkce leukoplastů u řas
Id projektu17-21409S
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceMnožství skupin řas i rostlin nezávisle na sobě ztratilo schopnost fotosyntézy při zachování reliktních plastidů, tzv. leukoplastů. S výjimkou intenzivně studovaných leukoplastů parazitických výtrusovců toho o leukoplastech protistních (řasových) skupin víme málo. Údaje o leukoplastech u většiny linií jsou vysloveně fragmentární, často omezené na pouhý cytologický doklad jejich existence. Předložený projekt má za cíl tyto mezery ve znalostech o biologii leukoplastů významně doplnit. Budou získány a analyzovány sekvence transkriptomů a plastidových (případně i jaderných) genomů vybraných nefotosyntetizujících řas, včetně nově objevené linie zelených řas. Analyzována budou rovněž data z dalších druhů poskytnutá spolupracující zahraniční laboratoří nebo nedávno zveřejněná jako výsledek rozsáhlých transkriptomických projektů. Vybrané bioformatické predikce budou testovány experimentálními přístupy. Výsledkem bude základní rekonstrukce metabolických a dalších funkčních drah v leukoplastech fylogeneticky rozmanitých druhů a definování obecných trendů v evoluci leukoplastů.

Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium.

Vysokoškolákem na zkoušku