OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Funkční genomika leishmanií zaměřená na studium virulenčních faktorů
Id projektu17-10656S
Hlavní řešiteldoc. MSc. Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelKatedra biologie a ekologie, Standardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceLeishanióza je vážné a současně opomíjené členovci přenášené parazitární onemocnění postihující celosvětově milióny lidé. Drahá léčba, vznik rezistance a neexistence vakcíny zvyšuje potřebu hledání nových strategií v boji s touto nemocí. Avšak naše znalosti o faktorech ovlivňujících vývoj parazita v hostitelích (vč. člověka) a přenašečích (flebotomech) jsouznačně omezené, neodpovídají dosud vynaloženému úsilí a mnoho klíčových virulentních faktorů tak zůstává neodhaleno. Nazákladě našich genomických/ tranmskriptomických dat získaných srovnáním (a)virulentních kmenů, různých vývojových stádií parazita a porovnáváním různých druhů leishmanií a leptomonád jsme vytipovali slibné geny s možným vlivem na virulenci. Ty budeme chyrakterizovat pomocí molekulárních a biologických metod a testovat v in vitro a in vivo modelech abychom ověřili jejich možný vliv na virulenci a patogenitu leishmanií. Geny ovlivňujícíc virulenci jsou vhodným cílem pro vývoj léků, nových terapeutických postupů nebo při vývoji vakcíny a věříme, že jejich potlačení dokáže omezit patogenní projevy onemocnění.

Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium.

Vysokoškolákem na zkoušku