OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vlastnosti číselných posloupností a jejich aplikace
Id projektu17-02804S
Hlavní řešitelprof. RNDr. Jaroslav Hančl, CSc.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotaceCílem je najít nové a rozvinout stávající metody teorie čísel používané při studiu vlastností reprezentací číselných posloupností, při studiu jejich aproximačních, distribučních a metrických vlastností. Společným aspektem těchto aritmetických vlastností jsou aproximační techniky využívajících výsledky klasické teorie diofantických aproximací. V oblasti reprezentace čísel předmětem studia budou vlastnosti systémů netradičních způsobů reprezentace čísel a studium souvisejících dynamických systémů. V oblasti diofantických aproximací budou studvovány algoritmické varianty aproximací pomocí lineárních forem. V oblasti distribučních vlastností předmětem studia budou aritmetické charakteristiky množiny všech distribučních funkcí, jakož i studium aritmetických parametrů udávajících typ rozdělení posloupnosti. Předmětem studia budou i souvislosti aritmetických charakteristik jako iracionalita, míra iracionálnosti nebo transcendence s metrickými vlastnostmi množin číselných posloupností.

Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium.

Vysokoškolákem na zkoušku