OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Vliv (dys)funkce autonomního nervového systému na kognici a kognitivní pokles: longitudinální hodnocení
Id projektu17-22346Y
Hlavní řešitelMgr. Vera Kristýna Jandačková, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelGrantová agentura ČR
Stavřešený
AnotaceMírná kognitivní porucha, projevující se například jako zhoršení paměti, slovní zásoby a/nebo exekutivních funkcí, je hlavním problémem veřejného zdraví. Stále více je totiž uznávána jako prodromální stádium demence. K lepšímu zacílení preventivních a léčebných strategií, je proto důležité identifikovat prediktory a mechanismy kognitivní neurodegenerace. Autonomní dysfunkce, kdy sympatická aktivita je zvýšená a/nebo parasympatická aktivita snížená, byla na základně výzkumné evidence navrhnuta jako jedna z možností. Existuje totiž souvislost snížené funkce autonomního nervového systému s mírnou kognitivní poruchou i s demencí, ovšem jejich časová posloupnost, a tedy i etiologická role autonomního nervového systému v kognitivním stárnutí není dosud objasněna.

Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium.

Vysokoškolákem na zkoušku