OU > Věda a tvůrčí činnost > Projekty a granty

Projekty a grantyDatabáze všech projektů a grantů od roku 2010
Filosofie a čísla v latinském předscholastickém myšlení
Id projektuGA17-11657S
Hlavní řešiteldoc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.
Období1/2017 - 12/2019
PoskytovatelStandardní projekt GA ČR
Stavřešený
AnotacePlánovaný tříletý výzkumný projekt vychází z dlouhodobého soustavného zájmu navrhovatele o dějiny raně středověké filosofie a vztahy mezi filosofií, matematikou (zejména aritmetikou) a teologií této éry, tj. přibližně doba mezi Aureliem Augustinem nebo Martianem Capellou a dobou Gerberta z Aurillacu (papež Silvestr II.) či Bernelia z Paříže. Projekt se zaměří na recepci antických novoplatónských a novopýthagorejských aritmetických teorií v křesťanských filosofických interpretacích člověka, světa a Boha. Aritmetika nebyla v této době používána pouze k vysvětlení uspořádání toho, co je stvořeno, a k pochopení samotného Stvořitele (tj. mj. jako pomocník metafyziky a teologie), ale samozřejmě zejména k potřebným praktickým výpočtům. Výstupem projektu bude řada odborných studií publikovaných v českých i zahraničních recenzovaných časopisech, hlavním výstupem bude souhrnná monografie o tzv. abacistickém počtářství s českým překladem středověkých textů o výpočtech na abaku, které vznikly před či kolem roku 1000.

Jsme Ostravská = moderní, inspirativní a atraktivní místo pro kvalitní studium

Projekt reflektuje cíle Dlouhodobého záměru, strategie rozvoje OU. Cílem projektu je významným způsobem zvýšit kvalitu vzdělávání pomocí úprav studijních programů, které budou zohledňovat současné potřeby trhu práce, posílit mezinárodní rozměr činnosti OU a odbourat bariéry ke studiu pro studenty se SP a vytvořit tak kvalitní prostředí pro studium.

Vysokoškolákem na zkoušku